Predstavnici UPU PGŽ u CPRR PGŽ u Staroj Sušici

StaraSusica_LargePredstavnici UPU PGŽ na sjednici Upravnog Vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko goranske županije,  Stara Sušica 23. 03. 2017. godine.

 

 

 

 

Dana 23/03/2017 predstavnici Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPUPGŽ), bili su pozvani na Sjednicu Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. Na istoj su, kao zasebne točke predloženog dnevnog reda, raspravljene pčelarske inicijative vezane za programe „Motrenja medenja Gorskog Kotara“ te „Motrenja medenja Liburnije, Primorja i otoka“ kao i programa zaštite izvornosti „Goranskog meduna“. U ime UPU PGŽ , sjednici Upravnog vijeća Centra, nazočili su g. Branko Vidmar, Predsjednik UPU PGŽ, te g. Mirko Almaši Tajnik UPU PGŽ. U tehničkom dijelu programskih aktivnosti, svoj doprinos dao je doc.dr.sc. Dražen Lušić, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, privremeni Ravnatelj Hrvatskog pčelarskog instituta.