Članovi

Članovi udruženja su pčelarske udruge, te udruge srodnih pčelarskim osnovane na području PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

1. Biopčela, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske  etike, Rijeka
2. Udruga proizvođača meduna,  Vrbovsko
3. Pčelarska udruga grada Čabra
4. Udruga pčelara grada Novi Vinodolski
5. Udruga pčelara Kadulja, otok Krk
6. Pčelarsko društvo Rab
7. Pčelarsko društvo Kuš grada Crikvenice i općine Vinodolske
8. Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda
9. Pčelarska udruga Matulji
10. Udruga proizvođača meda od kadulje, Omišalj