UPU PGŽ

O udruženju

12-12Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja pčelarstva, zbog očuvanja održivog ruralnog razvoja i prirodnog okoliša, omogućavanja normalnog prirodnog procesa u oplodnji bilja, proizvodnji zdrave prirodne hrane i očuvanja čovjeka. Udruga preko svojih članica radi na razvoju i unapređenju svih oblika pčelarstva, zaštiti i uzgoju pčela pčelarstva, razvoju i unapređenje ekološkog pčelarstva, te proizvodnji, preradi i prometu pčelinjih proizvoda. Radi toga udruga upoznaje svoje članove sa najnovijim dostignućima u zaštiti i uzgoju pčela, populariziranju pčela kod građana, djece i mladeži.

UPU PGŽ je punopravni član Hrvatskog pčelarskog saveza.

Djelatnost

Djelatnosti Udruge su:

  • planiranje rada Udruge i aktivno učešće na unapređenju i razvoju pčelarstva Republike Hrvatske
  • organizacija stručnih predavanja, seminara, savjetovanja i izložbi u svrhu izobrazbe svojih članova,i zainteresiranih građana, iz oblasti pčelarstva, te da na taj način doprinosi višem stručnom nivou kadrova u pčelarstvu,
  • informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge,
  • razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad domaćih i međunarodnih naučnih institucija na području pčelarstva,
  • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
  • Udruga potiče promicanje i razvoj volonterstva.
  • Udruga potiče promicanje i razvoj ekološkog pčelarstva.
  • Udruga djeluje na ujedinjavanju i poticanju rada svojih članica zbog razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodarstva te drugih ciljeva i zadataka koji pridonose zadovoljavanju osobnih i zajedničkih interesa članica Udruge kao i u ostvarivanju gospodarskih interesa.
  • Udruga svojim aktivnostima radi na razvoju pretpostavki za održivi gospodarski razvoj.

Udruga može ugovarati u ime i za račun članica, nabavku i prodaju sljedećega: oprema za pčelarstvo, repromaterijal, energiju i lijekove, razne usluge, ambalažu za čuvanje i pakiranje meda i drugih pčelinjih proizvoda, meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Statut Udruženja