Dan Goranskog meduna – 16. travnja!

Udruga proizvođača meduna je utvrdila potrebu za obilježavanje posebnog dana posvećenog Goranskom medunu. Stoga je odlučila da se kao Dan Goranskog meduna izabere 16. travnja na kojii će se svake godine obilježavati godišnjica značajnog postignuća – dobivanja...