​Na zamolbu koordinatorice projekta za Republiku Hrvatsku, pozivamo hrvatske pčelarke i pčelare da ispune anketni upitnik na temu prehrane pčelinjih zajednica. Ova anketa se provodi po cijeloj Europi u okviru aktivnosti COLOSS međunarodne radne skupine PREHRANA.

Za otvaranje ankete, molimo Vas da kliknete ovdje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCHuTuhgQ6vqySK02KMJZIPZ0BraQKvX6DrL0uLVQEuT93gg/viewform