Suradnja Primorsko-goranskog pčelarskog saveza s jedinicama lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji u programima od značaja za razvoj primorsko-goranskog pčelarskog sektora dobiva odgovarajuću medijsku pažnju. Prenosimo članak o suradnji i potpori grada Kastva pčelarskom sektoru i suradnji sa UPU PGŽ pod naslovom Grad Kastav godinama podupire i potpomaže pčelarsku djelatnost, objavljen u jednom od četiri najveća hrvatska dnevnika – riječkom “Novom listu”. U prilogu Primorski list od 27. srpnja 2020. godine, novinarka Bruna Matičić.

Grad Kastav godinama podupire i potpomaže pčelarsku djelatnost (PDF, 246 KB):  27.07.2020_Primorski_NL_5

27.07.2020_Primorski_NL_5