S velikom žalošću moramo izvijestiti kako nas je, nakon duge i teške bolesti, napustila naša draga pčelarska kolegica, gospođa Radenka Tomašić (1959-2022). Naša kolegica Radenka je dugi niz godina obavljala vrlo važne pčelarske aktivnosti, a posebno u razvoju pčelarstva otoka Krka. Bila je Predsjednica Udruge pčelara Kadulja Otok Krk u periodu 2003-2007, te Tajnica Udruge u periodu 2009-2017.

Jednako tako, pokazala je i značajnu aktivnost u razvoju pčelarstva na županijskoj razini. Bila je jedna od osnivačica Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-gornskog pčelarskog saveza (UPU PGŽ). Pri tome je bila i njegova prva Predsjednica Nadzornog odbora.

Nažalost, već dugo vremena bolest ju je sprječavale u radu na pčelinjaku. No to je nije moglo spriječiti da na njemu bude prisutna. Pčelarila je na otoku Krku i u Lici, zajedno sa svojim suprugom, koji sada nastavlja obiteljsko pčelarstvo.

 

Hvala joj na svim aktivnostima kojima je doprinijela unapređenju otočkog i primorsko-goranskog pčelarstva.

 

Počivala u miru.

 

UPU PGŽ