Primorsko-goranska županija raspisuje Javni natječaj za dodjelu i postavljanje električnih ograda u projektu Carnivora dinarica kojim je predviđena nabava 40 električnih pastira, u okviru provedbe projekta Carnivora dinarica. Predmetni projekt se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020 s glavnim ciljem poboljšanjem statusa zaštite velikih zvijeri – euroazijskog risa, vuka i medvjeda – u područjima Natura 2000: Javorniki – Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te na području Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj.

 
Tko se može prijaviti na Natječaj?

 

Na natječaj se mogu javiti Udruge pčelara sa sjedištem na definiranom projektnom području definiranom Natječajem i to u sljedećim gradovima i općinama: Grad Čabar, Grad Delnice, Grad Vrbovsko, Općina Lokve, Općina Mrkopalj, Općina Fužine, Općina Skrad, Općina Brod Moravice, Općina Ravna Gora te Općina Vinodolska, Grad Novi Vinodolski, Grad Bakar, Općina Klana, Općina Jelenje i Općina Čavle. 

Prihvatljivi prijavitelji moraju ispunjavati i druge uvjete propisane Uputama za prijavitelje objavljenim na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

 

Rok za prijavu na Natječaj

 

30. kolovoza 2019. godine.

 

 

Natječajna dokumentacija:

 

Tekst Natječaja (DOC, 16 KB)

Upute za Natjecatelje (DOC, 1.01 MB)

Kartografski prikaz projektnog područja