Javni odgovor Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije gospodinu Ivici Fajdetiću na upućeni “prigovor”. Cjeloviti odgovor gospodina Nedjeljka Mrakovčića dostavljamo u nastavku.

 

Pčelarska udruga “Milutin Barač” Rijeka

N/P g. Ivica Fajdetić, Predsjednik udruge

 

 

Poštovani gospodine Fajdetić,

 

Zahvaljujem na Vašoj e-poruci i dopisu od 27.03.2019. Drago mi je kako mogu konstatirati i Vaš porast interesa za rad UPU PGŽ. Iskoristio bih priliku i pozdravio Vaš iskaz formalne potrebe za uključenje u procese upravljanja razvojem pčelarstva u Primorsko-goranskoj županiji.

Žao mi je što nisam i ranije stigao poslati Vam odgovor, no razumjet ćete kako je pčelarska sezona u punom tijeku te za pčelarsku prepisku ipak treba naći vremena. Nastavno na sadržaj Vašeg dopisa, bit ću slobodan dati Vam nekoliko obrazloženja kao i pravnih pojašnjenja.

 

NEPOZNAVANJE OSNOVNIH PROCEDURALNIH ELEMENATA

 

Na početku moram istaknuti kako je krajnje neuobičajeno nekome kome se direktno obraćate, da ga istovremeno spominjete u trećem licu jednine. Barem u korespondenciji na hrvatskom jeziku. Nadalje, iz Vašeg teksta uopće nije razvidno kojom ste se formom željeli poslužiti. U e-poruci u kojoj ga prilažete, navodite kako se radi o prigovoru. Međutim to u tekstu dopisa uopće nije vidljivo. Naime, u pravnoj praksi je uzus da se u zaglavlju jasno navodi predmet dopisa. I onda ga se dalje argumentira. Obzirom da je to u Vašem slučaju izostalo, dostavljam Vam odgovor vodeći se najboljim shvaćanjem Vašeg teksta.

 

ISTINITOST OBJAVLJENIH INFORMACIJA

 

Odmah Vas moram ispraviti i jasno reći kako je istinita svaka informacija u objavi na mrežnim stranicama UPU PGŽ od 07. ožujka 2019. godine na koju se referirate. Da bi to mogli razumjeti ipak je potrebno poznavanje pravnog slijeda koji proizlazi iz međusobnog prožimanja odredbi Pravilnika i odredbi registracijskih dokumenata i Statuta. Vjerojatno je Vaše iznenađenje izazvano nepoznavanjem (ili paušalnim tumačenjem) pravne pozadine i aktualnog zakonodavnog okvira. To donekle doprinosi razumijevanju Vašeg stava, no svakako ne opravdava Vaše navode izjavljene u dopisu. Moram Vas upoznati sa činjenicom kako svaki član Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) mora biti svjestan pravnih konzekvenci koje mogu proizaći iz neutemeljenih i tendencioznih izjava.

Svakako je uputno da Vas upoznam i s činjenicom kako je postupak potvrde povjerenika PU Matulji, rezultat višegodišnjeg pravnog procesa koji je PU Matulji zaključila temeljem činjenica i argumenata koje je podnosila i HPS-u i Ministarstvu poljoprivrede. On je proveden temeljem odredbi resornog pravilnika i mišljenja samog Ministra poljoprivrede. Znate i sami kako razlozi za odugovlačenje toga procesa leže u proizvoljnom djelovanju bivših dužnosnika HPS-a Onih koji se nisu najbolje „snalazili“ u zakonitom tumačenju pravnih akata koji reguliraju to područje.

 

UPOZNATOST SA KRONOLOGIJOM

 

S druge strane, podsjetit ću Vas kako ste Vi prilično upoznati sa kronologijom djelovanja povjerenika na području djelovanja općina Matulji i Klane. Jasno je dokumentacijski argumentirano, kako je u početku isto bilo u jedinstvenoj ingerenciji tadašnjeg povjerenika PU Učka. I to sve do osnivanja PU Matulji i verifikacije statutarnih odredbi te udruge od strane nadležnog tijela državne uprave. To je naravno imalo za posljedicu i verifikaciju njezine pravne pozicije od strane Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza (UO HPS). Morate znati kako je Upravni odbor HPS-a izvršno tijelo koje se u ovom predmetu se nije vodilo ničim nego argumentima za koje su dostavljeni jasni dokazi i činjenice.

 

OSOBNI INTERESI, ZABLUDE I DEZINFORMACIJE

 

Žao mi je ukoliko to možda remeti ostvarivanju Vaših interesa. Tu bi bilo korektno da ste naveli kako se u Vašem pozivanju na povjerenika PU „Milutin Barač“ zapravo referirate na sebe osobno. Vi ste pašni povjerenik, a od nedavno ste i Predsjednik te udruge. Nije pogrešno reći kako istovremeno obavljate dvije najvažnije izvršne funkcije u udruzi. S time u vezi, slobodan sam Vas podsjetiti i na Vaša osobna iskustva u neovlaštenom upisu u Katastar na područja drugih udruga te kako morate biti vrlo svjesni odgovornosti koje isto nosi. Obzirom na potpuno novi pristup koji je u HPS-u zavladao odlaskom bivše v.d. Tajnice (a istovremeno i Vaše prethodnice na mjestu Predsjednika PU „Milutin Barač“), posebna se pažnja posvećuje poštivanju važećeg regulatornog okvira kao i činjenice da se svi ulazi u sustav te intervencije po evidenciji i katastru bilježe i spremaju radi sljedLJIvosti i arhive.

Moj Vam je prijedlog da biste morali ažurirati vlastite informacije vezano uz brojnost pčelara koje ja zastupam u Upravnom odboru HPS-a. Trebate biti svjesni činjenice kako su u debelu zastaru otišli pitoreskni načini tumačenja vrste i broja članova HPS-a, temeljeni na matematičkim modelima gospođe Ankice Dušević, bivše v.d. Tajnice HPS-a, one iste koju ste smijenili na izvanrednoj skupštini PU „Milutin Barač“. O njezini „modelima“ je svoj pravorijek jasno izrekao izvanredni inspekcijski nadzor nadležnog ureda državne uprave proveden prošle godine u HPS-u. To Hrvatski pčelarski savez dan danas košta i vremena i novaca. Vidite gospodine Fajdetić, ako se tim modelima budete vodili u davanju svojih izjava, to bi i Vas moglo dovesti u vrlo nezgodnu pravnu situaciju.

 

POVJERENIK PU “MATULJI”

 

Uzimajući u obzir sve ovo što je navedeno, očito je kako nema razloga za bilo kakve ispravke navoda na stranicama UPU PGŽ. Još manje se trebate brinuti kako da bi moglo biti straha da će se pčelari Primorsko-goranske županije dovoditi u zabludu dezinformacijama. Možda samo neki pojedinci. Slijedom dokumentacije, dostavljenih argumenata i službenih odluka koje iz njih proističu, neosporno je kako je pašni povjerenik za područje Općine Matulji i Općine Klana gospodin Nikola Čačić iz Pčelarske udruge „Matulji“.

Moram Vam na kraju reći da moje djelovanje kao legitimno izabranog i legalno potvrđenog predstavnika pčelarskih udruga u UO HPS-a ide u pravcu da se interesi svih pčelarskih udruga članica HPS-a ravnomjerno poštuju. Naravno, isključivo i pod uvjetom da su u skladu sa zakonskim i statutarnim odredbama koje to uređuju.

Ukoliko biste imali neke dodatne nejasnoće i upite po navedenom pitanju, slobodni ste predložiti i mjesto i vrijeme sastanka gdje bismo iste mogli raspraviti kroz pčelarski razgovor i argumentaciju.

 

Medno!

 

Omišalj, 07.05.2019. godine

 

Nedjeljko Mrakovčić

Predsjednik UPU PGŽ i predstavnik pčelarskih udruga PGŽ u UO HPS-a

 

Dopis PU “Milutin Barač” (PDF, 407 KB)