U Njivicama u Društvenom centru Kijac, u nedjelju 03. prosinca 2017. godine proglašen je ovogodišnji pobjednik SALVIA AUREE, a to je kaduljin med BERISLAVA ŠIMUNIĆA iz Senja, med sa lokacije Bošket iz okolica Senja. Uz spomenutog Senjskog pčelara, ukupno drugoplasirani bio je Antonio Komadina iz Novog Vinodolskog i trećeplasirani bio je Mato Vrankić iz Krka.

Udruga proizvođača meda od kadulje iz Omišlja, 2016. godine pokrenula je projekt pod nazivom SALVIA AUREA ocjenjivanje kvalitete meda od kadulje i tada je na prvo ocjenjivanje meda bilo prijavljeno 16 uzoraka i 16 sudionika. Ove 2017. godine na ocjenjivačku izložbu prijavljeno je 28 uzoraka meda, i učestvuje 25 pčelara iz Primorsko goranske, Ličko senjske, Zadarske i Splitsko dalmatinske županije, pa čak iz susjedne Republike Crne Gore zbog čega se može istaći kako je SALVIA AUREA dobila međunarodni karakter.

Ocjenjivačka izložba je bila natjecateljskog, stručnog i edukativnog karaktera, a ciljem nam je ostvariti promociju, veću sigurnost i bolju kvalitetu meda od kadulje, bolje upoznavanje s navedenim proizvodom kako potrošača, tako i pčelara.

Organizacija 2. Hrvatskog ocjenjivanja kvalitete meda od kadulje pod nazivom SALVIA AUREA 2017 ostvarena je uz potporu Primorsko goranske županije, Općine Omišalj, Grada Krka i Općine Punat.

PČELARSKA SEZONA

Potrebno je spomenuti karakteristiku ove pčelarske sezone za koju pčelari kažu da je 6 uzastopno loša pčelarska godina. Proljetna paša na području Hrvatskog primorja bila je zadovoljavajuća po prinosima na pojedinim mikro lokacijama, dok je na nekim područjima u potpunosti izostalo medenje. Medila je kadulja u svibnju kao i medun na primorskom javoru u prvom djelu lipnja. Krajem lipnja počele su visoke temperature i cijelo ljeto nije više bilo prinosa, ne samo u primorju nago i u Gorskom Kotaru, a pčele su trošile zimske zalihe hrane.

Protekla 2017. godina bila je karakterizirana pogodovanjem klimatoloških elemenata povišenom udjelu medne rose u većem broju uzoraka meda od kadulje i to na cijelom prostoru Republike Hrvatske. Nastavno na navedeno, može se reći kako pristigli uzorci predstavljaju prostornu zastupljenost proizvodnje meda od kadulje na širem nacionalnom teritoriju koju je pratio i sastav ocjenjivačkog panela.

METODA OCJENJIVANJA:

Metoda ocjenjivanja je modificirana metoda Pravilnika ocjenjivanja kvalitete meda na natjecanjima u Republici Hrvatskoj, donesenim od strane Hrvatskog pčelarskog saveza. Uzorci meda podvrgnuti su prethodnoj kemijskoj i melisopalinološkoj (peludnoj) ocjeni kvalitete. Pri tome su kemijski parametri koji su se ocjenjivali određeni u akreditiranom laboratoriju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i uključivali su postotak vlage, električnu provodnost i udio hidroksimetilfurfurola (HMF) u uzorcima meda. Melisopalinološka (peludna) ocjena uzoraka meda provedena je u cilju potvrđivanja botaničkog podrijetla meda ali isto tako i pripadnosti proizvedenih uzoraka određenom klimatološkom i zemljopisnom području.

Senzorsko ocjenjivanje meda provedeno je prema metodi 21 ponderiranih (vaganih) bodova uz korištenje jednog od 4 vrste senzorskih obrazaca ovisno o tome da li se ocjenjivao med koji jeste ili nije sklon kristalizaciji, multiflorni med ili kremasti med.

Postupak ovogodišnjeg senzorskog ocjenjivanja meda na natjecanju „SALVIA AUREA“ 2017, proveden je u Gradskoj vijećnici Grada Kastva od strane stručnog panela (komisije) za senzorsko ocjenjivanje meda, u kojem su sudjelovali senzorski analitičari meda u sastavu:

  • mr. sc. Itana Bokan Vucelić (Rijeka), članica panela;
  • Marijan Orlić (Krk), član panela;
  • Tomislav Pavlešić (Rijeka), član panela;
  • Ivan Kovač, član panela (Poreč), član panela;
  • Mirko Almaši član panela (Omišalj), član panela;
  • dr.sc. Dražen Lušić (Rijeka), voditelj Panela.

Navedeni članovi panela su članovi Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda (HUSAM).

 

Denis Delogu „APITERAPIJA – pčelinji proizvodi i zdravlje“

U programu završnog dijela pčelarske manifestacije organizirano je bilo predavanje na temu „APITERAPIJA – pčelinji proizvodi i zdravlje“ koje je održao Denis Delogu pionir paleo – prehrane u Hrvatskoj u kojem je prezentirao veliki značaj meda u prehrani.

Inače DENIS DELOGU je iz Rijeke, diplomirao arheologiju na „University of Leicester“ u Velikoj Britaniji. Posljednjih 7 godina posvetio je istraživanju povezanosti prehrane i zdravlja, ali s posebnim naglaskom na „Paleo prehranu“ i istraživanju izvorne ljudske prehrane od paleolitika do danas. Denis Delogu autor je bestseler knjige „U šumi“ u kojoj je opisao vlastito iskustvo i istraživanje na ovom području.