Ponukani recentnim dovođenjem u pitanje institucionalnog značaja Primorsko-goranskog pčelarskog saveza, dajemo sažeti osvrt na aktivnosti UPU PGŽ-a, pod nazivom „Kronologija najvažnijih aktivnosti i djelovanja Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranskog pčelarskog saveza“. U njemu ne iznosimo tvrdnje nego prilažemo isključivo stvarne i dokazive činjenice kako bi se iste mogle ispravno sagledati i tumačiti.

 

KRONOLOGIJA  AKTIVNOSTI I DJELOVANJA UDRUŽENJA PČELARSKIH UDRUGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE – PRIMORSKO-GORANSKOG PČELARSKOG SAVEZA (UPU PGŽ)

 

 

AD 1. STATISTIKA PČELARSKOG SEKTORA PGŽ

 

Tablica 1. Članstvo po pčelarskim udrugama PGŽ i u Hrvatskom pčelarskom savezu (HPS).  (Izvori: Hrvatski pčelarski savez (2018); UPU PGŽ (2019)

RB Naziv udruge Sjedište Broj članova Broj članova u HPS-u**
1 Pčelarska udruga Medun* Delnice 28 24
2 Pčelarska udruga Kuš Grižane 64 8
3 Pčelarska udruga Milutin Barač* Rijeka 127 86
4 Biopčela Rijeka 15 5
5 Pčelarska udruga Matulji Matulji 32 10
6 Pčelarska udruga Učka* Opatija 32 24
7 Udruga pčelara Kuš* Cres 35 34
8 Udruga pčelara Gorskog kotara Žbela* Delnice 11 10
9 Udruga pčelara Grada Novi Vinodolski Novi Vinodolski 52 14
10 Udruga pčelara Kadulja otok Krk Punat 107 50
11 Udruga pčelara Smreka* Vrbovsko 24 12
12 Pčelarsko društvo Grada Čabra Čabar 26 10
13 Udruga pčelara Kastav Kastav 14 1
14 Pčelarsko društvo Rab Rab 25 10
15 Udruga proizvođača meduna Vrbovsko 12 2
16 Udruga proizvođača meda od kadulje Omišalj 11 /
17 Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda Rijeka 15 /

*Udruge koje se nalaze izvan sustava Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranskog saveza (UPU PGŽ)

**Evidencijski utvrđeno kako se 100 pčelara nalazi izvan, kako sustava Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) tako i sustava pčelarskih udruga uopće.

 

U nastavku su izloženi grafički prikazi (Slike 1-3) kojima se ilustrira službeno brojno stanje u pčelarstvu Primorsko-goranske županije Izvori: Hrvatski pčelarski savez, 2018; UPU PGŽ, 2019) .

Slika 1. Raspodjela članstva prema evidenciji u pčelarskim udrugama u Primorsko-goranskoj županiji (n=640)

 

Slika 2. Ukupno brojno stanje pčelara u Primorsko-goranskoj županiji (n=740)

 

Slika 3. Udio članstva u Hrvatskom pčelarskom savezu iz Primorsko-goranske županije (n=290)

 

Kada se uzmu u obzir gore navedeni podatci slobodni smo postaviti pitanje, odakle  informacija da se „u sustavu Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranskom pčelarskom savezu, nalazi samo 10% pčelara naše županije”?

 

 

AD 2. SAŽETA KRONOLOGIJA DJELOVANJA UPU PGŽ

 

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranski pčelarski savez osnovano je u Rijeci 06. ožujka 2009. godine te je statutarno određeno da djeluje po principu – jedna udruga jedan glas, a odluke se donose na Skupštini udruženja. Za prvog Predsjednika izabran je Juraj Rački, dr.vet.med. iz Udruge pčelara „Milutin Barač“ iz Rijeke (!), a za Tajnika udruženja izabran je g. Slavko Suzić također iz iste udruge(!).

U osnivanju županijskog pčelarskog udruženja sudjelovale udruge pčelara koje su tada djelovale na području Primorsko goranske županije kako slijedi:

 1. Udruga pčelara „Milutin Barač“, Rijeka;
 2. Udruga pčelara „Kadulja“ otok Krk, Punat;
 3. Pčelarsko društvo „Kuš“ grada Crikvenice i općine Vinodolske, Grižane;
 4. Udruga pčelara „Medun“, Delnice;
 5. „Biopčela“, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske  etike, Rijeka;
 6. Pčelarska udruga „Učka“, Opatija;
 7. Udruga pčelara „Kuš“ Mali Lošinj-Cres, Cres;
 8. Udruga pčelara Grada Novi Vinodolski, Novi Vinodolski;
 9. Udruga pčelara „Smreka“, Vrbovsko;
 10. Pčelarsko društvo „Rab“, Rab;
 11. Pčelarska udruga Grada Čabra, Čabar.

 

Od glavnih aktivnosti koje su do sada provedene ističu se prema godinama:

 

2007

Biopčela“, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike iz Rijeke, pokreće manifestaciju „ZLATNO ULIŠTE“, Ocjenjivanje kvalitete meda Primorsko-goranske županije. U periodu 2007-2013 „Zlatno ulište“ se održavalo u Vrbovskom. Odluko skupštine, od 2014. godine održava se u sklopu Smotre pčelarstva Primorsko-goranske županije (2014-2018 godine u Opatiji, 2019. godine u Rijeci).

 

2009/2010

Neposredno po osnivanju Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije, pokrenuta je senzibilizacija prema problemima u proizvodnji primorsko-gorasnkih pčelara i uslijedila je velika nabavka pčelarske opreme (antivaroa podnice) za preko 200 pčelara u Primorsko-goranskoj županiji po principu raspodjele troškova 1/3 pčelar, 1/3 županija te 1/3 lokalna zajednica.

 

2011

Započeo je program nabavke selekcioniranih pčelinjih matica za pčelare PGŽ-a. Sufinaciranje je bilo osigurano od strane Primorsko-goranske županije u visini od 50% vrijednosti matica, dok je drugih 50% troška morao snositi sam pčelar. Nažalost, program nije uspio, kako zbog činjenice da se u njega uključilo vrlo mali broj pčelara (10) tako i organizacisjkih propusta provoditelja programa.

 

2012-2013

Nema nikakvih aktivnosti

 

2014

Gore navedene udruge pčelara, uvidjevši potrebu za ponovnim pokretanjem aktivnosti Udruženja, sazvale su Izvanrednu Izbornu Skupštinu održanu 08. kolovoza 2014. godine na kojoj je izabrano novo rukovodstvo na čelu s predsjednikom g. Brankom Vidmarom (Biopčela, Rijeka) i tajnikom g. Mirkom Almašijem (Udruga pčelara Kadulja otok Krk).  Udruženje po svojem važećem Statutu i dalje nastavlja s radom po principu jedna udruga – jedan glas, a djeluje putem Skupštine koju sačinjava po jedan ovlašteni predstavnik iz svake udruge registrirane na području Primorsko-gorasnske županije.

Odmah se započelo se s organiziranjem Prve smotre pčelarstva Primorsko-goranske županije pod nazivom „Medenjak z’Opatije“ koje se provedeno u listopadu 2014. godine u sportskoj dvorani „Marino Cvetkovći“ u Opatiji. Na prvoj Smotri organizatori su dobili i pokoviteljstvo samog Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ive Josipovića koji je i osobno posjetio otvorenje Smotre pčelarstva PGŽ 2014. godine. Osnovan je funkcionalni Organizacijski odbor (OO) Smotre. Prvi predsjednik OO bio je g. Đuka Petrić, Predsjednik Pčelarske udruge „Učka“ iz Opatije. U programu Pčelarske smotre PGŽ, osim izlagača pčelarske opreme te izlagača pčelarskih proizvoda, održavanja stručnih predavanja za pčelare i građanstvo, organiziran je i edukacijsk program upoznavanja potrošača s najkvalitetnim medovima naše regije.

2014 godina je za pčelare bila jedna od najlošijih sezona u povijesti, uzrokovano ponajviše značajnim klimatskim promjenama kada pčele nisu uspjele sakupiti tzv. „zimske zalihe meda“. Stoga se Udruženje samoorganiziralo i nastupilo prema PGŽ od koje je ostvarena potpora u novcu za nabavu šećera kako bi se mogla osigurati kakva-takva „zimnica“ za preživljavanje pčela. PGŽ je u toj pomoći sufinacirala nabavku šećera u iznosu od 70.000,00 kuna koje su po svim pčelarskim udrugama razdijeljene sukladno službenim evidencijskim podacima iz nacionalne evidencije pčelara pri HPS-u. Preciznije, svakom evidentiranom pčelaru, članu neke od pčelarskih udruga u PGŽ, dodijeljena je potpora u visini od 4,32 kune po pčelinjoj zajednici.

 

2015 

Udruženje je pokrenulo je inicijativu za poboljšanje i unapređenje rada „Hrvatske pčele“, službenog glasila Hrvatskog-pčelarskog saveza.

Iste 2015. godine UPU PGŽ je službeno dalo potporu inicijativi jedne od svojih članica, Udruge proizvođača meduna iz Vrbovskog, osnovane u siječnju 2015. godine, za pokretanje postupka dobivanja Zaštićene oznake izvornosti „Goranski medun“.

Skupština Udruženja, je zajedno sa svojim radnim Povjerenstvima, izradila i donijela dva svoja provedbena akta: Pravilnik o organizaciji Pčelarske smotre Primorsko-goranske županije te Pravilnik o dodjeli godišnje pčelarske nagrade za najveće zasluge u pčelarstvu Primorsko-goranske županije.Druga smotra pčelarstva Primorsko-goranske županije “Medenjak z’Opatije 2015“ održana je ponovno u Opatiji u sportskoj dvorani „Marino Cvetković“.

Koncem 2015. godine, osnovana je Udruga proizvođača meda od kadulje sa sjedištem u Omišlju kao i Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda sa sjedištem u Rijeci, koje su obje, jednoglasnom odlukom Skupštine Udruženja primljene u članstvo.

 

2016

Udruženje je, po treći put, organizairalo Smotru pčelarstva Primorsko-goranske županije “Medenjak z’Opatije 2016“, te je ujedno obilježilo i desetu, jubilarnu godinu održavanja Zlatnog ulišta, ocjenjivanja kvalitete meda Primorsko-goranske županije.

Udruženje je kroz tematsko Povjerenstvo, izradilo stručnu procjenu vrednosti pčelinjih zajednica u tipovima košnica „LR“ i „AŽ“. Izrađena i dokumentirana kao službena javna odluka (jedina u RH), ista se i dan danas koristi u službenoj sudskoj praksi Republike Hrvatske u svrhu utvrđivanja šteta na pčelinjacima nastalih u slučajevima krađa, napada divljači i/ili ostalih nepogoda.

Na sjednici Skupštine, jednoglasno je donesena odluka o potpori Udruzi proizvođača meda od kadulje za pokretanje postupka stjecanja Zaštićene oznake izvornosti „Meda od kadulje Hrvatskog primorja“. Predmetna udruga je uz suorganizaciju UPU PGŽ, do sada tri puta organizirala međunarodno natjecanje za najbolji med od kadulje „Salvia aurea“ kao i tri svečane manifestacije koje se održavaju svake godine početkom prosinca kada se okupljaju najbolji hrvaski proizvođači ovog, jednog od najcjenjenijih hrvatskih medova.

UPU PGŽ je podržalo i dalo potporu za osnivanju Hrvatskog pčelarskog instituta, kao javne ustanove sa sjedištem u Gradu Kastvu (PGŽ).

 

2017

Udruženje je pokrenulo napredni program „Motrenja medenja PGŽ“ u cilju uspostave GIS sustava za procjenu izdašnosti pašnih resursa PGŽ, a na korist članovima pčelarskih udruga. U dogovoru sa Centrom za poljoprivredu i rurslni razvoj PGŽ program je krenuo u dva pravca:

  • za područje Gorskog kotara projekt je trebao pokrenuti i uspostaviti g. Damir Zanoškar, koji je isto trebao provesti putem svoje tvrtke Gorski d.o.o. Do danas taj dio projekta nije pokrenut.
  • Za područje priobalja, Liburnije i otoka Primorsko-goranske županije, UPU PGŽ je u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i lokalnih samouprava na tom području, samostalno pokrenulo i uspostavilo GIS sustav baziran na sofisticiranoj mreži terenskih mjernih stanica (nabaljeno ukupno 12 stanica) opremljenih najsofisticiranijim mjernim sustavima klimatoloških elemenata te unosa nektara/medne rose. Sustav je i danas operativan i u funkciji te se prati putem grafičkog sučelje na mrežnim stranicama UPU PGŽ. Kao komentar na navedeno, u 2018. godini je skupštinski odlučeno kako, zbog organizacijskog propusta i dodjele jednog dijela provedbe ovog važnog programa (područje Gorskog kotara) pravnoj osobi evidentne podkapacitiranosti, predmetni program motrenja treba revitalizirati. Stoga je UPU PGŽ, u suradnji s Centrom za poljoprivredu PGŽ, krenuo u realizaciju programskih aktivnosti kako bi se programom uokvirilo i područje Gorskog kotara.

UPU PGŽ je podupro uspostavu Pčelarske poučne staze u Tršću kod Čabra, kao edukativnog projekta u okviru Programa prekogranične suradnje Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Samom svečanom otvaranju bili su, osim predstavnika UPU PGŽ, nazočni i Predstojnik Ureda vlade Republike Slovenije, državna tajnica Ministarstva poljoprivrede Republike Slovenije te drugi uvaženi gosti i predstavnici državnih i županijskih struktura.

U Opatiji je organizirana je Četvrta smotra pčelarstva PGŽ „Medenjak z’Opatije 2017“.

Godine 2017. po prvi puta je dodijeljena Godišnja pčelarska nagrada PGŽ, sukladno Pravilniku o godišnjoj pčelarskoj nagradi UPU PGŽ. Nagrada je na Skupštini UPU PGŽ  jednoglasno dodijeljena gospodinu Đuki Petriću (Pčelarska udruga „Učka“, Opatija) sa njegov rad i nesebično zalaganje na području pčelarstva i rada za boljitak pčelarstva PGŽ-a u prethodnoj, 2016. godini.

Za 2017. i 2018. godinu Godišnje pčelarske nagrade dodijeljene su kako slijedi: g.

  • Posthumno g. Milanu Čubriću za 2017. godinu;
  • Dragi Sumanu za 2018 godinu.

Za napomenuti je da su i g. Milan Čubrić i g. Drago Suman obojica bili članovi i predsjednici PU „Milutin Barač“ iz Rijeke. To se ističe u kontekstu izvora plasirane informacije o „10% članova“, pri čemu treba naglasiti kako je, u trenutku kada su se održavale obje svečanosti uručenja Godišnjih pčelarskih nagrada (i 2017. i 2018.), rukovodstvo PU Milutin Barač, pozvalo na bojkot svoje članove i to na perfidan način plasiranjem dezinformacije o pravom vremenu održavanja svečanosti, odnosno relativizacijom značaja navedenog priznanja. Čak i unatoč činjenici da se radilo o njihovim istaknutim članovima.

Početkom 2017. godine iz Udruženja pčelarskih udruga Primorsko goranske županije izašlo je šest udruga, isključivom odlukom njihovih Predsjednika. Službeni razlozi nisu nikad dostavljeni:

 1. Udruga pčelara Gorskog kotara Žbela, Delnice
 2. Udruga pčelara „Milutin Barač“, Rijeka;
 3. Udruga pčelara „Medun“, Delnice;
 4. Pčelarska udruga „Učka“, Opatija;
 5. Udruga pčelara „Kuš“ Cres-Mali Lošinj, Cres;
 6. Udruga pčelara „Smreka“, Vrbovsko.

Zbog navedene situacije dotadašnji Predsjednik Udruženja, g. Branko Vidmar podnosi neopozivu ostavku, a na mjesto v.d. Predsjednika je izabran g. Nedeljko Mrakovčić, predstavnik UP Kadulja Otok Krk iz Punta.

Digresije radi, započinju problemi kod pojedinih pčelara, članova udruga koje su izašle iz Udruženja a koji nisu domicilno bili s njihovog područja ili su pak pokazivali neslaganje sa zauzetim pravcem rukovodstva predmetnih udruga. Vršeni su pritisci na te pčelare na način da ih se ne poziva na sjednice Skupština ili sastanke udruga, a gdje su bili punopravni članovi. Počeli su i problemi oko dodjele lokacija za dodjelu stajališta za doseljavanje pčela, a tu treba naglasiti kako su pojedini pčelari na neke lokalitete dolazili bez problema i više godina do tada, no od tada im je to onemogućavano, itd.

Unatoč svemu, UPU PGŽ nastavilo sa svojim aktivnostima. Tako je u Malinskoj održan edukacijski skup „Zeleno-plava pčelarska orijentacija“ na temu razvoja i unapređenja pčelarstva Primorsko goranske županije s osam stručno-znanstvenih predavanja.

Uz potporu Primorsko-goranske županije, a zbog izrazito loše pčelarske sezone tijekom 2017. godine, i u cilju očuvanja pčelinjeg fonda, pčelarima članovima UPU PGŽ, osiguralo dodjelu pomoći u šećeru, za potrebe osiguranja zimskih zalika za pčelinje zajednice. Na osnovi nacionalne evidencije pčelinjih zajednica, šećer je podjeljen pčelarima iz udruga članica UPU PGŽ.

Koncem 2017. godine osnovana je Udruga pčelara Kastav iz Kastva, koja je zatražila primanje u članstvo u Udruženje što je Skupštinski i odobreno.

 

2018

UPU PGŽ je po prvi put, a u 2018. godini i jedina pčelarska organizacija u Republici Hrvatskoj, organizirao proslavu Svjetskog dana pčele kao međunarodnog obilježavanja dana posvećenog pčeli odlučenog na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda (UN). Predmetno obilježavanje održano je u Tršću, na prethodno opisanoj Pčelarskoj poučnoj stazi u Tršću, u zelenom srcu PGŽ-a.

U listopadu 2018. godine organizirana je 5. Smotra pčelarstva PGŽ, „Medenjak z’Opatije 2018“.

Izrađen je i usvojen Pravilnik o motrenju medenja Primorsko-goranske županije kao ključni akt za postupanje po programu Motrenja medenja

Službeno je uspostavljena suradnja s Pčelarskoim savezom Dubrovačko-neretljanske županije.3. rujna 2018. godine, delegacija Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije imala je čast  biti primljena na Pantovčaku, u Uredu Predsjednice Republike, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović visoke pokroviteljice ovogodišnje 5. Smotre pčelarstva Primorsko-goranske županije “Medenjak z’Opatije 2018” i 12. “Zlatnog ulišta”, ocjenjivanja kvalitete meda Hrvatske i Primorsko-goranske županije

 

2019 

U mjestu Grižane (Općina Vinodolska), ponovno je održana je ovaj puta Centralna proslava „Svjetskog dana pčela“ gdje je uz predstavnike jedinica lokalne uprave i samouprave bila nazočna i visoka delegacija Hrvatskog pčelarskog saveza, na čelu s Predsjednikom Saveza, g. Željkom Vrbosom. Tijekom obilježavanja puno je pažnje posvećeno projektu uspostave Pčelarskog centra u Grižanama, a u prostoru kulturne ustanove “Kuća Klović” održana su  četri stručna predavanja. Treba naglasiti kako je ovo događanje bilo u svim centralnim izvješćima svim najvažnijim hrvatskim medijskim kućama, tiskanim i elektronskim.

U Malinskoj na otoku Krku, u travnju 2019. godine je održan Stručno-znanstveni edukacijski skup „2. Zeleno-plava pčelarska orijentacija“, ovaj puta posvećena odrednicama pčelarske kvalitete Jadranske i Sjeverozapadne Hrvatske s ukupno četiri stručna predavanja

Srpanj 2019. obilježio je, vrlo vjerojatno, najveće dosadašnje postignuće na području pčelarstva u Primorsko-goranskoj županiji – Službenu verifikaciju Zaštićene oznake izvornosti Goranskog meduna!

 

 

AD 3.  EDUKACIJA

 

UPU PGŽ izuzetnu pozornost posvećuje edukaciji pčelara, potrošača, a posebice najmlađih uzrasta – djece predškolskog i školskog uzrasta.

 

A. Edukacija pčelara

Periodična stručna predavanja odvijaju se u suradnji s udrugama članicama UPU PGŽ na način da se organiziraju predavanja u okviru stručnih manifestacija, stručnih radionica i ali i samostalnih tematskih stručnih predava. Godišnje se organizira u prosjeku 10-12 tematskih predavanja.

Važno je napomenuti da je Udruženje konstantno pridavalo važnost i podupiralo tehničku edukaciju i obrazovanje pčelara.

Tako je PU Učka Opatija, na čelu sa tadašnjim Predsjednikom g. Đukom Petrićem organizirala nekoliko ciklusa pčelarske škole za zanimanje „Pčelar“ i to za tri generacije sa ukupno 90 uspješno školovanih pčelara. Udruga pčelara Kadulja otok Krk, organizirala je školu za zanimanje „Pčelar“ za dvije generacije sa ukupno 25 polaznika kao i školovanje za napredno zvanje „Pčelar specijalist“ za dodatnih 25 polaznika. Pčelarska udruga Grada Novi Vinodolski organizirala je školu za pčelare u sezoni 2017/18 koju je uspješno završilo 25 Udruga pčelara Kastav je u sezoni 2018/2019 organizirala novi obrazovni ciklus za zanimanje „Pčelar“ koji je uspješno završilo 20 polaznika.

Preko 200 osoba!

 

B. Edukacija potrošača

Svake godine na Smotri pčelarstva Primorsko-goranske županije u sklopu programa „Zlatnog ulišta“, natjecanja kvalitete medova Primorsko-goranske županije i Hrvatske, organizira se besplatna degustacija svih nagrađenih medova uz stručne komentare i vodstvo verificiranih senzorskih analitičara članova Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda iz Rijeke. Podatak o do sada utrošenih preko 10.000 (deset tisuća) žličica za degustaciju dovoljno govori o interesu i značaju ovog oblika edukacije.

Svake godine, povodom dana Sv. Valentina, organizira se manifestacija „Medni poljubac“ na kojoj se potrošačima omogučava besplatna degustacija najkvalitetnijih različitih vrsta medova različitih proizvođača, gdje se uz stručne komentare verificiranih senzorskih analitičara objašnjavaju karakteristike pojedinih vrsta medova.

 
C. Edukacije djece osnovnih škola (3-4 razred)

Svake godine, u petak prvog dana Smotre pčelarstva PGŽ, prema posebno osmišljenom edukacijskom programu 800 (osam stotina)  djece 3. i 4. razreda županijskih osnovnih škola sudjeluju u edukacijskom programu prilagođenom njihovom uzrastu te uz stručno vodstvo obilaze Smotru pčelarstva PGŽ s posebnim naglaskom na posebne zanimljivosti razgledavanje tzv. “izložbe povijesnih i tradicijskih alata pčelarstva” kao i prigodne apisarije, prenosne staklene košnice sa živim pčelama i koje prikazuju kako pčele žive u pravoj košnici.

 

AD 4.    MANIFESTACIJE UPU PGŽ POZNATE IZVAN PGŽ

 

A. Zlatno ulište (2007 – 2019)

Vjerojatno najrigoroznije hrvatsko ocjenjivanje kvalitete meda koje osim senzorske ocjene medova sudionicima natjecanja osigurava i akreditiranu laboratorijsku analizu kvalitete meda. U 2019. godini ono se održalo po 13 put.

Za napomenuti je kako je prvih šest ocjenjivanja održano u Vrbovskom, drugih šest u Opatiji, a 2019. godine po prvi puta u Rijeci.

Od skromnog početka sa 8 sudionika i 11 uzoraka 2007. godine, postignut je nivo po kojem je Zlatno ulište izraslo u najkvalitetniju manifestaciju ove vrste u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i jednu od najvećih po broju sudionika te broju prispjelih uzoraka meda za natjecanje.

 
B. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda

Predstavlja jedinstveni skup u Hrvatskoj na kojem se spaja teorija i praksa pčelarstva. Jedino mjesto na kojem znanstvenici i pčelari razmjenjuju iskustva te nastoje riješiti izazove daljnjeg razvoja i unapređenja pčelarstva na području Primorsko goranske županije, Hrvatske i u široj regiji.

Uz potporu UPU PGŽ i organizaciji Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci te Udruge Biopčela iz Rijeke, do sada je uspješno zaključeno devet jednodneno/dvodnevnih skupova koji su postali prepoznatljiv „brand“ znanstveno-stručnih krugova i krugova praktičara u sagledavanje odrednica kakvoće, sigurnosti i poslovanja pčelinjim proizvodima:

 1. Deveta Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Mehanizmi tržišnog uređenja, Novi Vinodolski, 12.04.2019;
 2. Osma Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Institucionalna zaštita kvalitete, Novi Vinodolski,  04.2018;
 3. Sedma Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvod – Kako dalje?”, Opatija, 07.04.2017;
 4. Šesta Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi horizonti, Opatija, 08-09.04.2016;
 5. Peta Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Više od proizvodnje, Opatija, 10.04.2015;
 6. Četvrta Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Regionalna suradnja, Opatija, 11.04.2014;
 7. Treća Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi trendovi, Opatija, 22.03.2013;
 8. Nacionalna konferencija o sigurnosti pčelinjih proizvoda, Opatija, 13.04.2012;
 9. Prva Nacionalna konferencija o strategiji vrednovanja kakvoće meda, Opatija, 08.04.2011

 

C. MEĐUNARODNO  DJELOVANJE – International Symposium on Bee Products 3rd Edition – Annual Meeting of the International Honey Commission (IHC), Opatija, 28.09.-01.10.2014

Međunarodni simpozij IHC-a održan je 2014. godine pod pokroviteljstvom tadašnjeg Predsjednika Republike Hrvatske g. Ive Josipovića. Održan je pod nazivom: International Symposium on Bee Products 3rd Edition – Annual Meeting of the International Honey Commission (IHC), Opatija, 28.09.-01.10.2014.

To je bio četverodnevni međunarodni simpozij koji je poslužio kao platforma za prikaz najnovijih međunarodnih znanstvenih dostignuća stručnjaka i znanstvenika cijelog svijeta koji se bave kakvoćom, karakteristikama i svojstvima pčelinjih proizvoda. Na Simpoziju su sudjelovali znanstvenici iz 35 zemalja iz cijelog svijeta.

Kako bi se procijenio značaj skupa za Republiku Hrvatsku, za naglsiti je kako Međunarodna komisija za med (International Honey Commission, IHC) predstavlja utjecajnu poslovno-znanstvenu zajednica koja obuhvaća međunarodnu mrežu (netvork) stručnjaka, predstavnika tijela odlučivanja i poslovnih krugova, osnovanu još 1995. godine. Ona složenu problematiku pčelinjih proizvoda i njihovih prerađevina sagledava i obrađuje s različitih aspekata i pristupa – karakterizacija, kakvoća, aplikacija, utjecaj na ljudsko zdravlje, zdravstvena sigurnost, ekonomska isplativost te izrada predradnji potrebnih za postavljanje zakonodavnog okvira kojim su definirana njihova svojstva prilikom stavljanja na međunarodno tržište.

 


AD 5. ŠTO ZA TO VRIJEME RADE OSTALE PČELARSKE UDRUGE IZVAN SUSTAVA UPU PGŽ?

 

Prodaja meda na riječkom Korzu(!). Udruga Milutin Barač Rijeka pokrenula je program „Dani Milutina Barača“ koji se pretvorio u prodaju meda na Korzu. Naravno uvijek za iste članove.

Organiziranje stručnih predavanja, (za pčelare), dva do tri puta godišnje,a to organiziraju udruge PU „Milutin Barač“ i PU „Učka“ Opatija.

PU „Milutin Barač“: dva puta podjela pčelarskih knjiga svojim članovima, te jednom podjela sitnog pčelarskog pribora (dimilica za pčele).

Organiziranje druženja u lovačkom domu.

Povremeno organiziranje stručnih izleta Gudovac, Celje Beograd. PU „Učka“ Opatija organizira izlet za članstvo 25.10.2019. na Cres, upravo na dan održavanja 6. Smotre pčelarstva Primorsko-goranske županije “Riječki medenjak 2019”.

Ukoliko je bilo dodatnih aktivnosti iste nisu dobile dovoljno javno oglašavanje i ostale su izvan okvira šireg javnog pčelarskog djelovanja. Kako se treba vršiti javno djelovanje najbolje se vidi iz popisa aktivnosti UPU PGŽ javno dostupnih na mrežnim stanicama Primorsko-goranskog pčelarskog saveza (https://upu-pgz.hr).

 

 

AD 6. UZROCI  „NESPORAZUMA“?

 

U osnovi „nesporazuma“ je  različito interesno usmjerenje. Djelovanje UPU PGŽ usmjereno je na razvoj i unapređenje pčelarstva dok pčelarske udruge van UPU PGŽ svoje djelovanje usmjeravaju prema povećanju profitabilnosti u pravilu „velikih” pčelara.

Predmetni „nesporazumi” imaju svoju osnovu u slijedećim razlozima:

 

A. Osposobljavanje, edukacija i školovanje NOVIH pčelara.

 

Dio rukovodstva udruga pčelara koje se nalaze izvan organizacijskog ustrojstva UPU PGŽ (PU „Milutin Barač“ Rijeka, PU „Kuš“ Cres-Mali Lošinj, PU „Učka“ Opatija), predstavljaju mali ali interesno jaki lobi pčelara-profesionalaca i koji ne skrivaju stav kako „je previše pčelara na području Primorsko-goranske županije i kako taj broj treba smanjiti!“.

UPU PGŽ je mišljenja kako je opći društveni interes permanentno brojčano jačati pčelarski sektor, i kako pčelara, a time i pčela – nikad nije, niti može biti previše. Posebno ako se sveobuhvatno sagledaju recentne pojave drastičnog gubitka pčela kako u Hrvatskoj tako i u Europi i u Svijetu, a što je do sada počelo poprimati katastrofične razmjere. I time se dobiva jasan odgovor na pitanje – što je važnije, interes pojedinaca ili širi društveni interes?

Osim što je pčela ugrožena ne smije se zanemariti ili zaboraviti najvažnija  korist od pčela a to je oprašivanje. Na značenje oprašivanje ne treba gubiti vrijeme.

Mora se jasno naglasiti kako je kroz organizirani sustav edukacije i obrazovanja, u provedbi udruga u sustavu UPU PGŽ, proces osposobljavanja za zvanje „Pčelar“ prošlo preko 200 (dvije stotine) osoba (!), a što u očima interesno obojenih pojedinaca predstavlja konkurenciju čije povećanje treba zaustaviti. I to svim mogućim sredstvima.

Udruge PU Milutin Barač Rijeka kao najbrojnija pčelarska udruga, PU Kuš Cres Mali Lošinj, Učka Opatija, Medun Delnice, Smreka Vrbovsko, u periodu djelovanja izvan UPU PGŽ, nikada nisu pokrenule inicijativu, a kamoli da su organizirale edukaciju i školovanje za nove pčelare, pčelare početnike  ili one koji do sada nisu sudjelovali u  procesima osposobljavanja za zvanje „Pčelar”

 

B. Sustav pašnih povjerenika

 

Postojeći zakonski okvir omogućava dostupnost svih pašinih resursa svim pčelarima u Republici Hrvatskoj pod jednakim uvjetima (Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše, NN 18/2008). Operativna provedba predmetnog akta dana je kao javna ovlast Hrvatskom pčelarskom savezu koji imenuje tzv. „pašne povjerenike“. Oni daju (ili uskraćuju) suglasnost o stacioniranju i pozicioniranju seleći h pčelinjaka prigodom odlaska na pčelinje paše. Drugim riječima obavlja se gospodarenje i upravljanje prostorom osobito oni prostorima i područjima gdje se nalazi intenzivna pčelinja paša. Ilustracije radi, značaj selećeg pčelarenja očituje se u staroj pčelarskoj poslovici: „na osovini med rodi”!

Iz redova najužih rukovodstava najvećih udruga izvan sustava UPU PGŽ, (PU „Milutin Barač“ Rijeka, PU „Kuš“ Cres-Mali Lošinj, PU „Medun“ Delnice, PU „Smreka“ Vrbovsko) ujedno dolaze i pašni povjerenici koji „de facto“ upravljaju pašnim prostorom na području „svojih“ udruga. Pri tome ostvaruju poziciju lokalnih „šerifa“, stvarajući na taj način neprincipijelni pritisak na pčelare koji se nalaze u problemu ukoliko ne ishoduju odgovarajuću dostupnost paše za svoje pčelinje zajednice.

U sustavu UPU PGŽ, od ukupno 11 udruga članica, ima jednog predsjednika pčelarske udruge koji istovremeno obnaša i ulogu pašnog povjerenika i niti jednog predsjednika koji je pčelar profesionalac.

Činjenice su kako je predsjednik PU Milutim Barač iz Rijeke g. Fajdetić ujedno i povjerenik pašnog reda i koji za sebe voli kazati da je pčelar polu-profesionalac. Predsjednik PU Kuš Mali Lošinj g. Dragoslavić je pčelar profesionalac, a bio je i povjerenik pašnog reda. Donedavni predsjednik PU Učka iz Opatije g. Kos je pčelar profesionalac. Iz Udruge pčelara Medun Delnice dolazi pašni povjerenik g. Zanoškar koji je pčelar profesionalac i povjerenik pašnog reda. Iz Udruge Smreka Vrbovsko predsjednik g. Kolić je povjerenik pašnog reda.

Sprega funkcija predsjednik udruge – povjerenik pašnog reda – profesionalni pčelar podiže profitabilnost, ali s druge strane negativno utječe na unapređenje i razvoj pčelarstva.

 

C. Širenje neistina o UPU PGŽ

 

Izricanje neistina kao što je ona, kako je samo 10% pčelara PGŽ unutar sustava UPU PGŽ je samo dio blaćenja volontera koji žele djelovati na razvoju i unapređenju pčelarstva u našoj županiji ali i šire.

Osobito je popularno širenje neistina kako uže rukovodstvo UPU PGŽ otuđuje stotine tisuća kuna društvenih sredstava i sprema ih u vlastite džepove.

Kao jedan od najboljih primjera za navedeno, u prilogu se dostavlja tekst reagiranja gospodina Antuna Arha na ponašanje i objede bivše Predsjednice Udruge pčelara „Milutin Barač“ koja je u trenutku događanja istovremeno obavljala i funkciju v.d. Tajnice Hrvatskog pčelarskog saveza, gđe. Ankice Dušević (Reagiranje g. Antuna Arha na kraju teksta).

Njezino štetno djelovanje je prepoznato i nakon izbora novog vodstva HPS-a, ekspresno je uklonjena iz sustava rukovođenja u hrvatskoj krovnoj pčelarskoj organizaciji.

 

 

Ad 7. UMJESTO   ZAKLJUČKA

 

Početkom 2019. godine, u okviru projekta „Carnivora dinarica“ koji se provodio na području Natura 2000, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije sazvao je sastanak sa predstavnicima svih udruga pčelara na području Gorskog kotara, kao i onih pčelarskih udruga čije područje djelovanja teritorijalno ulazi u područje pokriveno navedenim projektom.

Tom prigodom, pčelarima je stavljeno na raspolaganje 20 električnih „pastira“, električnih ograda namijenjenih odbijanju velikih zvijeri, a posebno medvjeda koji u šumovitim predjelima naše županije predstavljaju ozbiljan problem za pčelarsku proizvodnju. Nazočnim predstavnicima sedam pčelarskih udruga je izloženo kako bi električne pastire, uz uvjet udovoljenja uvjeta natječaja, dobili potpuno besplatno na uporabu.

Tada su predstavnici pčelarskih udruga PU „Medun“ Delnice i PU „Smreka“, Vrbovsko  izrazili vrlo oštro negodovanje da je to jako mali broj raspoloživih električnih pastira u odnosu na njihove potrebe.

Uvažavajući izneseno, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije je u svojem Natječaju raspisanom u kolovozu 2019. godine za dvostruko (na 40) povećao broj raspoloživih pčelarskih ograda.

Po zaključenju natječaja, rezultati su pokazali kako je na natječaju dodijeljeno samo 23 (od 40) električnih pastira (Slika 4), pri čemu je 22 električni pastir dodijeljen pčelarima iz redova članica Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranskom pčelarskom savezu.  Tek je iz drugog pokušaja ispunjena kvota i izvršena potpuna podjela električnih pastira

 

Slika 4. Broj kompleta električnih ograda dodijeljenih na natječaju PGŽ. Zeleno su označene udruge u sustavu UPU PGŽ, crveno udruge izvan sustava UPU PGŽ (prvi natječaj)

 

Pametnom dosta!

 

 

Reagiranje g. Antuna Arha iz PD Grada Čabra na objede i laži iznesene od strane Ankice Dušević, Predsjednice PU Milutin Barač iz Rijeke

 

Šalje: Antun Arh <antun.arh@gmail.com>
Datum: 19. travnja 2017. u 08:44
Predmet: Izrečene laži na sastanku PU Milutin Barač
Prima: Ankica Dusevic <ankica.dusevic@gmail.com>

 

Ankice,

Od članova PU Milutin Barač sam informiran da si na zadnjem sastanku vaše Udruge iznosila podle laži o Pčelarskom društvu Grada Čabra i njegovoj ulozi u trošenju sredstava pridobivenih od PGŽ. Zaista je sramotno da se služiš takvim podlostima u bolesnoj želji da diskreditiraš sve one koji žele raditi u korist pčelarstva našeg područja.

Uopće ne sumnjam da tebi nije dobro poznata uloga naše Udruge u pridobivanju sredstava obzirom da si aktivno sudjelovala u čitavom procesu organizacije Medenjaka z Opatije. Ipak da ti ponovim ono što je dobro poznato:

Na zamolbu organizacionog odbora “Medenjaka”, Pčelarsko društvo Grada Čabra se je javilo na natječaj PGŽ, te su mu odobrena sredstva za suorganizaciju te priredbe u visini 20.000 kn. Sredstva su utrošena za najam štandova, izradu banera, unutranju dekoraciju i tisak brošura.

Sve je to uredno potkrijepljeno računima, a ukupni iznos je čak premašio odobrena sredstva tako da je naša Udruga jedan mali dio platila iz vlastitih sredstava.

Za razliku od tebe  ja sam svoju Udrugu redovito tijekom 2016 god. obaviještavao o događanjima u vezi organizacije Medenjaka što je rezultiralo i našim aktivnim učešćem na samoj smotri, a na skupštini u siječnju ove godine podneseno je i detaljno financijsko izvješće.

Izgleda da tebi smetaju svi oni koji žele svojim volonterskim radom doprinjeti razvoju pčelarstva te uspjehu zajedničkih akcija. Još mi u ušima odzvanjaju tvoje riječi prilikom pripreme “Medenjaka” kad si na moj predlog da se nešto napravi odbrusila: “Neka mi plate pa ću raditi”.

E pa Ankice nismo svi isti. Vidiš meni nije bilo teško voziti se preko 90 km do Opatije da bi bio praktično na svim sastancima Organizacijskog odbora. Potrošio sam puno vremena i vlastitih sredstava i nije mi žao jer znam da smo radili dobru stvar u interesu pčelarstva i pčelara naše Županije.

Ti sad imaš dobro plaćenu službu u HPS ali nažalost koliko vidim, umjesto da radiš na razvoju, radiš na razbijanju pčelarskog udruženja PGŽ, što je po mojem dubokom uvjerenju protiv interesa pčelarstva regije i Hrvatske u cjelini, a tvoja želja po diskreditaciji ljudi koji istinski žele napredak i razvoj pčelarstva je žalosna i vrijedna prezira. Nadam se da će i odgovorni u HPS uskoro uvidjeti svu promašenost tvojih postupaka u vezi pčelarstva PGŽ.

Možeš ti nastaviti sa podlostima i lažima, vjerojatno će uvijek biti ljudi koji će ti spremno vjerovati, ali znaj nismo svi isti. Ipak ima nas i takvih koji smo u pčelarstvu ne iz materijalnih interesa nego iz svoje ljubavi prema pčelama, a to tvoje laži ne mogu i neće promijeniti.

Očekujem da članove svoje Udruge informiraš o lažima koje si izrekla na račun Pčelarskog društva Grada Čabra.

 

Antun Arh

Predsjednik Pčelarskog društva Grada Čabra