Sukladno statutarnim odredbama, na svojoj Izbornoj skupštini održanoj 30. lipnja 2018. godine, Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije, izabralo je svoja nova tijela za naredno četverogodiše razdoblje.

U novom mandatnom razdoblju UPU PGŽ će predvoditi novi Predsjednik, gospodin Nedjeljko Mrakovčić iz Punta na otoku Krku. Za Dopredsjednika UPU PGŽ izabran je gospodin Antun Arh iz Tršća kod Čabra, dok je za Tajnika UPU PGŽ izabran gospodin Mirko Almaši iz Omišlja.

Nadzorni odbor UPU PGŽ, u narednom mandatu radit će u slijedećem sastavu: gospođa Silvija Ružić iz Matulja, gospodin Antonio Komadina iz Novog Vinodoslkog te gospođa Zdenka Laser iz Rijeke (Predsjednica NO).

U nastavku se osigurava javno dostupnim Izviješće o radu UPU PGŽ 2014-2018 prihvaćen na Skupštini. Napomenuli bismo kako je predmetno izviješće samo najsažetiji prikaz ukupno odrađenih aktivnosti i projekata koje je UPU PGŽ u proteklom četverogodišnjem periodu. Njih je pratilo veliki broj dodatnih i dopunskih radnji koje se u izviješću nisu navodile.

Izviješće o radu UPU PGŽ 2014-2018 (PDF, 34.5 MB)