Republika Hrvatska je odlučila provesti reviziju „Pravilnika o medu“, propisa koji regulira pitanje kakvoće i podrijetla meda. Od 17. svibnja 2017. godine na tržištu Republike Hrvatske obavezno je označavanje zemlje (ili zemalja) podrijetla meda za sve subjekte koji med stavljaju na tržište Republike Hrvatske. Dosadašnjim oblikom označavanja, hrvatski potrošači su bili zakinuti za informaciju o tome iz koje zemlje (ili zemalja) med dolazi. Iz formulacija kao što su „mješavina meda iz EU-a“, „mješavina meda koji nije iz EU-a“, „mješavina meda iz EU-a i meda koji nije iz EU-a“ to se nikako nije moglo vidjeti! I još jedna ne manje važna stvar, tzv. „pekarskom medu“ kao posebnoj kategoriji meda, dodijeljen je primjeren naziv – „med za industrijsku uporabu“!

Ovakvav pristup pokazuje kako su inicijativa i zahtjevi Hrvatskog pčelarskog saveza za predmetnim izmjenama bili doista opravdani i u potpunosti u svrhu zaštite interesa naših potrošača.

Na ovom uspjehu zahvaljemo svima koji su bili dio Povjerenstva za izmjenu Pravilnika , a posebno našim članovima.

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu – POVEZNICA:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1107.html

PRAVILNIK-O-IZMJENAMA-PRAVILNIKA-O-MEDU-26.04.2017.

Tekst preuzet s web stranice HPS-a, Pčela.hr