Odgovor gospodinu Silviju Bertoneu, članu Pčelarske udruge „Milutin Barač“ iz Rijeke, na pitanje koje je postavio dana 07.04.2018. godine u Zagrebu, gospodinu Đuki Petriću, zastupniku Primorsko-goranske županije u Hrvatskom pčelarskom savezu.

Vaše pitanje glasi:

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) platilo je pčelarske vage 60.000,00 kn. Gdje su ostalih 70.000,00 kn, budući je UPU PGŽ dobio 130.000,00 kuna?

Kako su utrošena sredstva za ovaj projekt, dajemo javni odgovor.

Projekt “Motrenje medenja priobalja, Liburnije i otoka Primorsko-goranske županije” sufinanciran je po programu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije iz Stare Sušice, u iznosu od 130.000,00 kn. Navedeni iznos osigurale su jedinice lokalne samouprave gradovi Bakar, Kastav, Krk, Novi Vinodolski i Opatija te općine Baška, Klana, Lovran, Matulji, Omišalj, Punat, Općina Vinodolska i Vrbnik. Navedene jedinice lokalne samouprave, doznačila su sredstva na žiro račun Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, svaka jedinica po 10.000,00 kuna. Na javni poziv Centra se javilo 3 ponuđača, a kao najpovoljnija je odabrana ponuda tvrtke Micro–EL d.o.o. iz Zagreba. Tada je nabavljeno 12 terenskih mjernih stanica (pčelarskih vaga) po cijeni od 10.000,00 kn svaka, koje su raspoređene na širem području gradova i općina koje su sufinancirale program. Navedene terenske mjerne stanice, pored standardnih podataka koje šalju (dnevna količina unosa nektara, vanjska temperatura i relativna vlaga), opremljene su i senzorom temperature legla, kontaktnim alarmom, senzorom vjetra, senzorom kiše, eksternom antenom, web aplikacijom, sučeljem za mogućnost umrežavanja dodatnih vaga te su za njih su posebno izrađena drvena kućišta (takozvane podnjače). Programom su predviđeni i troškovi edukacije pčelara koji će brinuti i skrbiti zaduženim vagama, a za što je projektom planirano 10.000,00 kn. Jedna takva edukacija održana je na u Rijeci, na lokaciji „Primorske kašetice“, o čemu smo detaljno izvjestili na mrežnim stranicama UPU PGŽ, i što je također sufinancirano od strane Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Poštovani g. Bertone,

Kao što vidite iz navedenog, niti jedna kuna za „pčelarske vage“, niti je utrošena niti je prihodovana na žiro računu UPU PGŽ. Za svaki dobronamjerni upit stojimo Vam na raspolaganju.

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije