Odgovor gospodina Nedjeljka Mrakovčića, Predsjednika Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) i predstavnika primorsko-goranskih pčelarskih udruga u Upravnom odboru Hrvatskog pčelarskog saveza (UO HPS) na dopis gospodina Roberta Kosa, Predsjedniku Pčelarske udruge “Učka” od 14. ožujka 2019. godine.

N/p g. Robert Kos

Predsjednik PU Učka Opatija

 

Omišalj, 29.03.2019.

 

Poštovani g. Kos,

 

Zahvaljujem na Vašoj e-poruci od 14.03.2019. Drago mi je da je vidljiv jasan pomak u Vašem interesu za rad UPU PGŽ kao i Vaša potreba za uključenje u procese upravljanja razvojem pčelarstva u Primorsko-goranskoj županiji. Dozvolite mi da Vam u nastavku iznesem nekoliko statutarnih i pravnih pojašnjenja, a vezano za Vaše navode koje navodite u Vašoj poruci.

 

Moram Vas izvijestiti kako bih ja, kao član UO HPS-a, mogao eventualno izraziti prigovor na tekst Zapisnika sjednice Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza od 22.02.2019. No to bi moglo biti moguće samo u situaciji kada bi tekst Zapisnika odudarao od argumenata i zaključaka koji su na Sjednici UO izneseni i zaključeni. U ovom konkretnom slučaju, situacija je takva da je UO HPS-a na svojoj sjednici zaključio upravo ono što je u predmetnoj odluci odlučeno tako da Zapisnik ne odudara od donesene odluke.

 

Slobodan sam naglasiti formu prigovora. Siguran sam kako znate da je žalba pravni akt višeg reda koji podnosi samo netko tko smatra kako su mu uskraćena prava ili zakinuti interesi. Ukoliko smatrate kako su predmetnom odlukom povrijeđena neki Vaši interesi, pozivam Vas da Vi, kao legitimni predstavnik i osoba ovlaštena za zastupanje svoje pčelarske udruge, podnesete prigovor ili žalbu (ili bilo koju pravnu formu koju smatrate primjerenom) na predmetnu Odluku. I naravno jasno specificirate argumente koje smatrate kako idu u prilog Vašim navodima.

 

Vezano uz Vaš navod kako sam ja kao „član UO HPS-a morao znati da područje PU Matulji već ima svog povjerenika“ želio bih Vas izvijestiti kako je postupak potvrde povjerenika PU Matulji rezultat višegodišnjeg pravnog procesa koji je PU Matulji zatvorila temeljem činjenica i argumenata koje je podnosila HPS-u i Ministarstvu poljoprivrede. Ona je provedena temeljem odredbi resornog pravilnika i mišljenja samog Ministra poljoprivrede. Zašto to nije ranije uzimano u obzir? Vama je sigurno poznato da razlozi za to leže u vrlo proizvoljnom djelovanju nekih bivših dužnosnika HPS-a, a koji se nisu najbolje snalazili u zakonitom tumačenju pravnih akata koji reguliraju to područje.

 

Sve činjenice koje se navode u predmetnoj Odluci UO HPS-a, jasno su argumentirane i verificirane. Vaše navode kako to radi g. Armanini ne bih komentirao, osim u dijelu kako on nema sklopljen Ugovor o radu s HPS-om. Predlažem Vam da Vaša eventualna saznanja, iznesete i obrazložite, te naravno i dokazujete na za to primjerenom mjestu. U protivnom bi se Vaši navodi mogli protumačiti tendencioznim i dati im se jedna druga pravna kvalifikacija u koju ja ne bih ulazio.

 

Moram Vas informirati kako je područje djelovanja PU Matulji vrlo jasno i precizno definirano odgovarajućim aktom koji je verificiran u za to nadležnom državnom tijelu. O tome je PU Matulji dostavila dokaze tijekom svoje pravne argumentacije, a HPS se u svojem odlučivanju vodio odredbama Pravilnika.

 

Ja bih Vam se posebno zahvalio na Vašoj informaciji kako je „suosnivač PU Učka upravo Općina Matulji“. To će vjerojatno biti novost i za nadležni Ured državne uprave u PGŽ.

 

Ne mogu ulaziti u ono čime ste se vodili kada navodite da je pravo „čudo kako nisam reagirao na sastanku UO u Pazinu“. Vidite g. Kos, o čudima je možda primjerenije raspravljati u nekim drugim ustanovama, liturgijskog ili medicinskog karaktera. Mislim da Sjednice UO HPS-a treba ostaviti za raspravu isključivo o pčelarskim argumentima i činjenicama. Na osnovu njih će se donositi mjerodavne odluke utemeljene na zakonu. Njihovim donašanjem, u definiranim vremenskim okvirima, stupaju na snagu i odredbe s pravnim učincima i jasnim obvezama.

 

Još jednom bih ponovio, ukoliko smatrate kako su Vam na bilo koji način povrijeđeni Vaši interesi (ili interesi Vaše udruge) slobodni ste uputiti reagiranje prema UO HPS-a. Kao što sam ranije naveo, slobodni ste također izabrati koju god formu ili format reagiranja želite.

 

Ja, kao predstavnik Primorsko-goranske županije u UO HPS-a, ću se založiti da se isto, objektivno propita i analizira na Upravnom odboru Hrvatskog pčelarskog saveza, a na osnovu čega će UO HPS-a donijeti odgovarajući pravorijek i odgovor.

 

S poštovanjem,                                                                                           

Nedjeljko Mrakovčić,

Predstavnik PGŽ u UO HPS-a

 

U nastavku dostavljamo tekst e-maila gospodina Kosa u izvornom obliku, onako kako je zaprimljen (PDF, 157 KB).