Dana 28. travnja 2019. godine, Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije je, u Gradskoj vijećnici u Bribiru, održalo svoju godišnju Skupštinu za 2019. godinu. Osim statutarnih i tekućih pitanja, raspravljene su i odrednice budućih aktivnosti i pravce djelovanja krovne primorsko-goranske pčelarske organizacije. Više o svemu biti će uskoro javno dostupno na mrežnim stranicama Udruženja.

UPU PGŽ koristi priliku posebno se zahvaliti Pčelarskom društvu “Kuš” Općine – Grada Crikvenice i Općine vinodolske na pruženom domaćinstvu u Bribiru te mogućnosti upoznavanja s vrijednom inicijativom domaćina na postavljanju Pčelarskog centra u Grižanama.