U proteklih desetak dana odvilo se nekoliko važnih aktivnosti u kojim su vrlo aktivno sudjelovali predstavnici krovne hrvatske pčelarske organizacije – Hrvatskog pčelarskog saveza. U nastavku dajemo kompletnu informaciju. Pozivamo naše članove da prouče predmetne materijale i aktivno se uključe u javna savjetovanja.

 

Nove izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama povoljnije za pčelare.

Više na poveznici: http://pcela.hr/novost.php?no=531

 

U HRVATSKOM saboru održan okrugli stol na temu pčelarstva

Više na poveznici: http://pcela.hr/novost.php?no=532

 

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022.

Više na poveznici: http://pcela.hr/novost.php?no=533

 

Promjene vezane uz potpore za kupnju opreme i pomagala u pčelarstvu

Više na poveznici: http://pcela.hr/novost.php?no=536

 

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Više na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21577