Nedjeljko Mrakovčić (Predsjednik UPU PGŽ) i Željko Vrbos (Predsjednik HPS)

Na svojoj prvoj sjednici u novom mandatu, održanoj 26/07/2018, Upravni odbor Hrvatskog pčelarskog saveza (UO HPS) raspravljao je o Žalbi Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije upućenoj prema HPS-u povodom evidentnih nepravilnosti u radu Izbornog povjerenstva i Radnog predsjedništva Izborne skupštine HPS-a održane 07/04/2018 u Zagrebu kao i nezakonitog zakidanja prava na zastupanje predstavnika članova Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) u tijelima HPS-a.

JEDNOGLASNO UVAŽENA ŽALBA UPU PGŽ

Nakon provedene rasprave, UO HPS-a je jednoglasno uvažio Žalbu UPU PGŽ. Pri tome je utvrđeno kako je Izborno povjerenstvo Skupštine HPS-a od 07/04//2018 pogrešno utvrdilo činjenično stanje, čime je nansesena nepravda prema UPU PGŽ i gospodinu Nedjeljku Mrakovčiću, legitimno izabranom predstavniku većine pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije,  Uz ispriku predsjednika HPS-a, gospodina Željka Vrbosa, navedenom odlukom je gospodinu Nedjeljku Mrakovčiću priznat status člana UO HPS-a, uz potvrdu na slijedećoj Skupštini Saveza (HPS: Odgovor na Žalbu UPU PGŽ).

IZBORNA MANIPULACIJA I NEPRAVILNOSTI

Usvojena žalba UPU PGŽ ukazala je na manipulaciju izbornog procesa na Skupštini HPS-a. Između ostalih nepravilnosti navedenih u žalbi, v.d. Tajnica HPS-a, gospođa Ankica Dušević je, uz potporu Predsjednika Izborne komisije Skupštine HPS-a, namjerno eliminirala Udrugu “Biopčela” iz punopravnog članstva HPS-a. Time je samovoljnošću v.d. Tajnice HPS-a, uskraćena legitimna izborna većina glasova gospodinu Nedjeljku Mrakovčiću.

Žalbom je također ukazano i na neodgovorno istovremeno predlaganje dva različita prijedloga “Poslovnika o radu Izborne skupštine” o čemu se raspravljalo gotovo dva puna sata. Uslijed toga je nastalo mnogo nedoumica među delegatima skupštine. Posljedično,je to dovelo gotovo do blokade rada Izborne skupštine. Srećom su pojedini delegati Skupštine bili dobro upoznati sa zakonskim i statutarnim odredbama te do blokade Skupštine nije došlo. V.d. Tajnica HPS-a se, kao profesionalna “funkcionerka” HPS-a i (pre)dobro plaćena upravo za taj posao, trebala pobrinuti da do toga nikako ne dođe.

Naprosto je nevjerojatno kako je gospođa Duševič, zbog vlastite potrebe za kontrolom nad izbornim procesom, po prvi puta u povijesti uvela zaštitare na jednu Skupštinu HPS-a. Kako je to moguće za jednu udrugu kojoj je javno djelovanje jedna od osnovnih odrednica Statuta? Evidentirani su pokušaji sprječavanja sudjelovanja pojedinih legitimnih delegata Skupštine pa se postavlja pitanje u čijem interesu je to bilo. Zasigurno ne u interesu Hrvatskog pčelarskog saveza!

JEDNOGLASNO O ODLASKU ANKICE DUŠEVIĆ

Uvidom u sadržaj predmetne odluke  Upravnog odbora HPS-a od 26/07/2018, možemo utvrditi kako je vidljivo da je u UO HPS-a konačno došlo do stvaranja kritične mase koja se vodii argumentima i činjenicama. Vidljivo je i kako se novi saziv Upravnog odbora odlučio voditi zakonskim normama i odredbama Statuta. To je ustalom oduvijek bila njegova obveza, i to prema svim članovima HPS-a. S time u vezi, i nastavno na jednoglasno usvajanje Žalbe UPU PGŽ, potrebno je konstartirati da je na istoj sjednici UO HPS-a (26/07/2018), jednoglasno donesena odluka da se zaključuje poslovni odnos Hrvatskog pčelarskog saveza i dosadašnje v.d. Tajnice HPS-a, gospođe Ankice Dušević te da se isti više neće produžavati.

U nastavku dostavljamo ogovor HPS-a sa opisom Odluke o poništavanju štetnih posljedica kao rezultata pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja (HPS: Odgovor na Žalbu UPU PGŽ):