Iako se lisne uši općenito smatraju potencijalnim štetnicima mnogih poljoprivrednih kultura, puno se manje zna kako među njima postoje vrste koje, u povoljnim godinama, donose obilje medne rose pčelama te da se posljedično radi o kukcima od velike važnosti u pčelarskoj proizvodnji. S obzirom na činjenicu kako u Hrvatskoj do sada nije sustavno rađeno na istraživanjima populacija lisnih uši važnih u procesu proizvodnje meduna, pojavila se potreba da se, barem na području Primorsko-goranske županije, započne s provedbom takvih faunističkih istraživanja. Njima bi se započeo proces utvrđivanja sastava vrsta lisnih uši i njihove brojnosti, ali i procjene i predviđanja početka i trajanja medenja (jele, smreke i drugih biljnih vrsta).

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) je pokrenulo inicijativu i zatražilo suradnju sa doc.dr.sc. Mirtom Sudarić Bogojević sa Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na godišnjoj Skupštini UPU PGŽ zaključeno je kako se ciljevi predložene suradnje u potpunosti uklapaju u dugoročne programe razvoja pčelarstva Primorsko-goranske županije, a poglavito programa „Motrenja medenja“, koji je postavljen kao jedna od glavnih odrednica djelovanja UPU PGŽ.

Takvo istraživanje imalo bi za cilj utvrđivanje raznolikosti faune lisnih uši i njihove brojnosti u primorskoj i gorskoj Hrvatskoj. Time bi se mogao dopuniti popis vrsta lisnih uši navedenoga područja i steći uvid u stanje njihovih populacija, a sve u svrhu praktičnog pčelarenja s visokim prinosima.

UPU PGŽ daje podršku ovakvim istraživanjima kojima se horizont znanja proširuje i dalje od naše županije jer se time pokreću procesi razumijevanja složenih mehanizama u prirodi, a koji do sada nisu bili dovoljno obrađeni. Nakon elaboracije i evaluacije rezultata, isti bi bili javno dostupni i stavljeni na raspolaganje članovima UPU PGŽ, a mogli bi naći primjenu u izradi planova i bolje organizacije pčelinje paše na našem području.

UPU PGŽ se zahvaljuje članovima PD grada Čabra, Udruge proizvođača meduna iz Vrbovskog te UP Kadulja Otoka Krka na čijem je području provedeno četverodnevno pilot ispitivanje (11-14 lipnja 2018.), a čije bi se slijedeće faze trebale odvijati i na području djelovanja drugih članica UPU PGŽ.

Predmetno pilot ispitivanje u PGŽ, koordinirano je u suradnji Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije te Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

 

Kako je to izgledalo na terenu može se vidjeti u galeriji koju dostavljamo u nastavku: