Reagiranje gospodina Nedjeljka Mrakovčića, Predsjednika Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) i predstavnika primorsko-goranskih pčelarskih udruga u Upravnom odboru Hrvatskog pčelarskog saveza (UO HPS) na recentne istupe gospodina Sanjina Žarkovića, u Upravnom odboru Hrvatskog pčelarskog saveza

 

Omišalj, 10. lipnja 2019. godine

 

Hrvatski pčelarski savez

Pavla Hatza 5, 10000 Zagreb

N/p: g. Željko Vrbos, Predsjednik, članovima UO HPS-a

 

 

Predmet:        Reagiranje na recentne istupe gospodina Sanjina Žarkovića u Upravnom odboru Hrvatskog pčelarskog saveza

 

 

Poštovani Predsjedniče, poštovani članovi Upravnog odbora HPS-a!

 

Na početku mojeg reagiranja želim jasno staviti do znanja kako smatram da apsolutno svaki član Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) ima pravo sudjelovati u procesu izrade, promjene ili ukidanja akata HPS-a. Tako i gospodin Sanjin Žarković! Čak i slučaju kada se osobno ne slažem s njegovim argumentima, načinom ili nastupom.

 

S druge strane treba naglasiti je kako za taj postupak postoje statutarno jasno definirani načini. Postoje i službeno doneseni zaključci i odluke UO HPS-a, kojima se članovi UO moraju voditi. I potpuno je neosporno da Upravni odbor, koji je izvršno tijelo Saveza, mora biti odgovoran za svoje odluke i postupke. No isto tako je neosporno kako Upravni odbor mora voditi računa o karakteru i profilu ljudi koje je odabrao da taj proces iznjedre. I upravo je to okosnica mojeg reagiranja.

 

Poštovani kolege, kao i svaki drugi član HPS-a, tako i gospodin Sanjin Žarković ima pravo na svoje mišljenje i komentare o prijedlozima i konceptu rada izabranog Povjerenstva za izradu novog Statuta HPS-a. Uopće ne želim ulaziti u njegove privatne interese i motive, ali treba napomenuti kako bi gospodin Sanjin Žarković ipak trebao razmisliti o svojim daljnjim postupcima i izjavama. Posebno kada se radi o Statutu HPS-a!

 

 

NIŠTA NIJE ZABORAVLJENO

 

Gospodin Sanjin Žarković bi morao povesti računa kako još uvijek nije zaključena potpuna slika o njegovoj ulozi u provedbi pokušaja izborne krađe na Izbornoj skupštini HPS-a, održanoj 07.04.2018. Ne bi mu bilo mudro pomisliti kako je iz kolektivne memorije izbrisano njegovo nestatutarno postupanje kao Predsjednika Izborne komisije. Tada je, uz interesnu potporu bivše v.d. Tajnice HPS-a Ankice Dušević, neutemeljeno i bez dokaza, donosio pravno neutemeljene odluke o statusu pojedinih punopravnih članica HPS-a (slučaj Biopčela). Na taj je način direktno izvršio osobni utjecaj na proces izbora tijela HPS-a. Nadalje, time je ukazao i na postojanje dva problematična scenarija: a) nepoštivanje ili b) nepoznavanje odredbi Statuta HPS-a! Oba, vrlo štetna za HPS.

 

Nota bene, treba li ponovno podsjećati kako je o štetnim učincima rada Ankice Dušević svoj sud donio i nadležni Ured za opću upravu Grada Zagreba?  I to nakon provedenog izvanrednog nadzora nad Savezom u ljeto 2018. Savez još i danas zbog toga trpi i troši resurse za saniranje nastale štete.

 

 

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE SAVEZA

 

Potpuno je jasno kako su tumačenja Statuta gospodina Žarkovića na Izbornoj Skupštini 2018, uz potporu bivše v.d. Tajnice te odluke i ishodi koji su iz toga proizašli – bili pogrešni i protivni Statutu. Da je tome tako, nedvosmisleno su se u svojim odlukama odredili kako UO HPS-a (26.07.2018.) tako i Skupština HPS-a (08.12.2018.).

 

Dijelom su te odluke UO i Skupštine bile potaknute mogućim zakonskim konzekvencama, no njihovo donošenje je u konačnici bio rezultat bolnog suočavanja s nepobitnim dokazima i argumentima. Dokazima i argumentima nepopustljivog Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) koje je iste podnijelo tijekom službenog postupka žalbe. To je napravilo kao direktno oštećena stranka u postupku kojoj su uskraćena statutarna prava u nezakonito provedenom izbornom postupku.

 

 

POZITIVAN PRIMJER

 

Možda bi se gospodin Sanjin Žarković trebao povesti za vrlo pozitivnim primjerom gospodina Puškarića koji je na sjednici UO HPS-a održanoj u Pazinu pokazao jasan odmak od prijašnjeg shvaćanja funkcioniranja Upravnog odbora u „eri vladanja“ Ankice Dušević.

 

 

(NE)IZVRŠAVANJE OBEĆANJA

 

Podsjetio bih kolege iz Upravnog odbora kako je gospodin Žarković nešto slično energično najavljivao u svojem obraćanju UO HPS-a od 23.08.2018. godine. Tada je vrlo jasno naveo kako se osjetio prozvanim te je eksplicitno najavio cirkularni e-mail članovima UO na temu izmjene Zapisnika sa sjednice UO od 26.07.2018. godine (točka 12. Biopčela – rasprava  o žalbi UPU PGŽ). Radilo se o onom istom Zapisniku za koji je gospodin Žarković izjavio kako „zna da ga je sastavila bivša Tajnica“.

 

Mogu samo konstatirati činjenicu kako gospodin Žarković do dan danas, nije učinio baš ništa po tom pitanju. Niti je inzistirao na promjeni sadržaja vezanih uz vlastite navode u predmetnom Zapisniku, niti se, uprkos vlastitoj najavi, cirkularno obratio članovima UO HPS-a sa obrazloženjem svojih postupaka i izjava.

 

Obzirom na jasno evidentiranu povijest nestatutarne i nesukladne interpretacije odredbi Statuta HPS-a na Izbornoj Skupštini u travnju 2018. godine, zaista impresionira kako gospodinu Sanjinu Žarkoviću nije prifalilo hrabrosti izaći s prijedlogom vlastite kandidature za članstvo u tijelu koje će izraditi prijedlog novog Statuta Saveza?! U tom svijetlu bi gospodin Žarković morao znati da prethodno navedene činjenice i argumenti nisu „nestali“ te bi trebao pokazati višu razinu samokritičnosti u sagledavanju svojih postupaka i izjava. Naime, predmetna dokumentacija je jako dobro sačuvana i arhivirana!

 

 

NEPRIMJERENO PROZIVANJE

 

Istaknuo bih i kako je potpuno neprimjereno i upitno prozivanje Dopredsjednika Saveza gospodina Stanka Čuljka (zajedno sa ostalim članovima Povjerenstva za izradu statuta HPS-a) u obraćanju UO HPS-a od 16.05.2019. U njemu gospodin Žarković implicira kako gospodin Čuljak u svojem radu „ne ide u smjeru da štiti interese udruga i hrvatskog pčelara u Republici Hrvatskoj“. Znači li to da i svi članovi Upravnog odbora koji se ne slažu sa gospodinom Žarkovićem u promišljanju koncepta Statuta Hrvatskog pčelarskog saveza „ne idu u smjeru da štite interese udruga i hrvatskog pčelara u Republici Hrvatskoj“? Smatra li on kako je Upravni odbor pogriješio kada je kolegi Čuljku dodijelio odgovornost da taj posao privede kraju? Smatra li gospodin Žarković kako i ugledni članovi Saveza koji su članovi predmetnog Povjerenstva također ne rade „u smjeru da štite interese udruga i hrvatskog pčelara u Republici Hrvatskoj“? Tu se naravno može postaviti i pitanje osobnih motiva kojima se gospodin Sanjin Žarković vodi u ovom prozivanju.

 

 

U ČIJEM MI INTERESU RADIMO?

 

Moram jasno naglasiti, kako meni, kao jednom od osvjedočeno najvećih kritičara rada Upravnog odbora HPS-a, baš nikada nije palo na pamet niti pomisliti kako netko od članova UO, radi protivno interesu hrvatskih pčelara i hrvatskog pčelarstva. Upravo obrnuto. I bez obzira na povremena neslaganja oko pojedinih pitanja! Osobno se smatram povrijeđenim takvom izjavom gospodina Žarkovića, a koja implicira i da neki od članova Upravnog odbora (uključujući i mene), rade protivno interesa hrvatskih pčelara.

 

I tu se onda postavljam slijedeće pitanje – a u čijem to mi onda interesu radimo?  

 

 

NAKNADNA PAMET?

 

Mogu samo konstatirati kako se gospodinu Žarkoviću, želja za članstvom u Povjerenstvu za izradu novog statuta HPS-a probudila skoro mjesec dana nakon što je Povjerenstvo imenovano i potvrđeno na Upravnom odboru HPS-a. I to tek nakon što je isto već zaključilo svoju prvu sjednicu. Mislim da ne treba suditi radi li se ovdje o nečijoj naknadnoj pameti, no sada je na Upravnom odboru HPS-a da se jasno odredi prema tome želi li u Povjerenstvo za izradu Statuta HPS-a pustiti takvog statutarnog „stručnjaka” i sa tako kompromitiranom „poviješću”!

 

Moje sam mišljenje već ranije jasno iskazao – NE!

 

S poštovanjem – MEDNO!

 

 

Nedjeljko Mrakovčić

 

Predsjednik UPU PGŽ

Predstavnik PGŽ u UO HPS-a