Gospođa Fanika Mlakar iz Prezida, ukupna je pobjednica 15. Zlatnog ulišta 2021. Ova goranska pčelarka je, s pobjedničkim medunom iz Gorskog kotara, osvojila  prvo mjesto u vrlo oštroj konkurenciji od ukupno 50 medova.

 

Pobjednici po kategorijama medova

U kategorijama pojedinih vrsta (zastupljene s više od pet uzoraka) pobjednici kategorija su bili kako slijedi:

  • Ivan Matijević iz Rijeke, za med od kadulje;
  • Zlatko Antić iz Krasice za med od lipe;
  • Mladen Šoštarić iz Plešca kod Čabra za multiflorni med.

 

Specifičnosti sezone

Potrebno je napomenuti kako se pčelarska sezona 2021. godine, ponovno pokazala izuzetno nepovoljnom za glavne nektarne paše u Primorsko-goranskoj županiji. Slično je bilo i na širem prostoru Republike Hrvatske. I ove godine je zabilježena relativno velika zastupljenost meduna, kako u Gorskom kotaru tako i u Primorju. Paša kadulje je na pojedinim lokalitetima ipak pokazala određeni potencijal. Sami meduni su nastavili odražavati neobično veliku raznolikost pratećih nektarnih elemenata. Tu se posebno ističu kesten (Castanea sativa Mill.) i lipa (Tillia sp.), koja je i samostalno pokazala relativno dobru izdašnost. Posebnost ovogodišnjeg natjecanja ogleda se u ponovnoj pojavi medova unikatnih „kupaža“ različitih nektara i medne rose, a što pokazuje trend „blendiranja“ i kontinuitet u pojavi novih sorata uniflornog meda na hrvatskom tržištu.

 

Ocjena kakvoće

Metoda senzorskog ocjenjivanja na 15. Zlatnom ulištu 2021. je kvantitativno-deskriptivna metoda ocjenjivanja kvalitete meda Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda (HUSAM) od 100 bodova, uz korištenje jednog od dvije vrste senzorskih obrzaca ovisno o tome da li se ocjenjivao uniflorni ili multiflorni med. Uzorci meda podvrgnuti su prethodnoj kemijskoj i melisopalinološkoj (peludnoj) ocjeni kvalitete pri čemu su kemijski parametri koji su se ocjenjivali uključivali postotak vlage, električnu provodnost te udio hidroksimetilfurfurola (HMF) u uzorcima meda. Melisopalinološka (peludna) ocjena uzoraka meda provedena je u cilju potvrđivanja botaničkog podrijetla meda ali isto tako i pripadnosti proizvedenih uzoraka određenom klimatološkom i zemljopisnom području.

Postupak ovogodišnjeg senzorskog ocjenjivanja meda na „15. Zlatnom ulištu“ proveden je u prostoru Kašetice Primorsko-goranske u Rijeci od strane stručnog panela (komisije) za senzorsko ocjenjivanje meda, u kojem su sudjelovali senzorski analitičari meda u sastavu:

  • Mirko Almaši, član panela;
  • Tomislav Pavlešić, član panela;
  • Itana Bokan Vucelić, članica panela.
  • Ivan Kovač, član panela;
  • Branko Vidmar, tajnik panela;
  • prof.dr.sc. Dražen Lušić, voditelj panela.

 

Navedni članovi panela su članovi Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda (HUSAM).

 

Svim nagrađenim natjecateljima, želimo puno uspjeha u daljnjem pčelarskom radu te i mednu slijedeću pčelarsku sezonu!

 

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranski pčelarski savez

 

Rezultati 15, zlatnog ulišta 2021.

UKUPNI-REZULTATI_15-Zlatno_uliste_2021 (PDF, 433 KB)

UKUPNI-REZULTATI_15-Zlatno_uliste_2021