Međimurski pčelar Željko Trupković, ukupni je pobjednik 16. Zlatnog ulišta 2022. Ovaj Međimurski pčelar je, s pobjedničkim medom od bagrema, osvojio  prvo mjesto u vrlo oštroj konkurenciji od ukupno 54 medova.

 

Pobjednici po kategorijama medova

U kategorijama pojedinih vrsta (zastupljene s više od pet uzoraka) pobjednici kategorija su bili kako slijedi:

  • Andrija Orlć iz Punta na otoku Krku, za medun;
  • Lucijano Furlanić sa Veprinca (Opatija) za med od lipe;
  • Natalija Branović iz Novalje za multiflorni med.

 

Specifičnosti sezone

Potrebno je napomenuti kako se pčelarska sezona 2022. godine, pokazala ipak nešto povoljnijom od prethodne. No ipak ne toliko da se to ne bi odrazilo na glavne nektarne paše u Primorsko-goranskoj županiji. Slično je bilo i na širem prostoru Republike Hrvatske. I ove godine je zabilježena relativno velika zastupljenost meduna, kako u Gorskom kotaru tako i u Primorju. Paša kadulje je samo na pojedinim lokalitetima pokazala određeni potencijal. Sami meduni su nastavili odražavati neobično veliku raznolikost pratećih nektarnih elemenata. Tu se posebno ističu kesten (Castanea sativa Mill.) i lipa (Tillia sp.), koja je i samostalno pokazala relativno dobru izdašnost. Posebnost ovogodišnjeg natjecanja ogleda se u ponovnoj pojavi medova unikatnih „kupaža“ različitih nektara i medne rose, a što pokazuje trend „blendiranja“ i kontinuitet u pojavi novih sorata uniflornog meda na hrvatskom tržištu.

 

Ocjena kakvoće

Metoda senzorskog ocjenjivanja na 16. Zlatnom ulištu 2021. je kvantitativno-deskriptivna metoda ocjenjivanja kvalitete meda Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda (HUSAM) od 100 bodova, uz korištenje jednog od dvije vrste senzorskih obrzaca ovisno o tome da li se ocjenjivao uniflorni ili multiflorni med. Uzorci meda podvrgnuti su prethodnoj kemijskoj i melisopalinološkoj (peludnoj) ocjeni kvalitete pri čemu su kemijski parametri koji su se ocjenjivali uključivali postotak vlage, električnu provodnost te udio hidroksimetilfurfurola (HMF) u uzorcima meda. Melisopalinološka (peludna) ocjena uzoraka meda provedena je u cilju potvrđivanja botaničkog podrijetla meda ali isto tako i pripadnosti proizvedenih uzoraka određenom klimatološkom i zemljopisnom području.

Postupak ovogodišnjeg senzorskog ocjenjivanja meda na „16. Zlatnom ulištu“ proveden je u prostoru Vijećnice Grada Kastva od strane stručnog panela (komisije) za senzorsko ocjenjivanje meda, u kojem su sudjelovali senzorski analitičari meda u sastavu:

  • Mirko Almaši, član panela;
  • sc. Dijana Mišetić Ostojić, prof. član panela;
  • sc. Itana Bokan Vucelić, dipl.ing.biol., članica panela.
  • Ivan Kovač, član panela;
  • Branko Vidmar, tajnik panela;
  • prof.dr.sc. Dražen Lušić, voditelj panela.

 

Navedni članovi panela, su članovi Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda (HUSAM).

 

Svim nagrađenim natjecateljima, želimo puno uspjeha u daljnjem pčelarskom radu te i mednu slijedeću pčelarsku sezonu!

 

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranski pčelarski savez

 

Rezultati 16, zlatnog ulišta 2022.

UKUPNI-REZULTATI_16-Zlatno_uliste_2022 (PDF, 435 KB)

UKUPNI-REZULTATI_16-Zlatno_uliste_2022