Dostavlja se informacija o održavanju edukacije u području senzorske analize meda i obuke ocjenjivača meda koji se odvija sukladno programu edukacije Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda (HUSAM). Predmetna informacija je u cijelosti dostupna na mrežnim stranicama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Poveznica: Senzorska analiza meda – Poziv na iskaz interesa