Prošlo je više od tri godine otkako je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Izmjene Pravilnika o medu (NN 47/2017) te više od godinu i pol od punog stupanja na snagu njegovih odredbi. Predmetne Izmjene Pravilnika o medu jasno propisuju kako se prilikom stavljanja meda na tržište RH mora jasno i jednoznačno označiti zemlja (ili zemlje) podrijetla meda. Unatoč tome, na hrvatskom tržištu se i dalje nalaze medovi označeni nepropisnim navođenjem zemlje podrijetla.

 

Prijava tvrtke SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, Državnom inspektoratu RH

 

Dana 21. kolovoza 2020. godine, Stručno povjerenstvo za komisijsko uzimanje uzoraka meda UPU PGŽ je utvrdilo prisustvo medova s nepropisno označenim zemljama podrijetla na policama INTERSPAR hipermarketa u Rijeci, a koje na tržište stavlja SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb. Uslijed nepoštivanja odredbi prethodno navedene zakonske norme, Primorsko-goranski pčelarski savez je, sukladno ustavnoj i građanskoj obvezi da upozori tijela vlasti na nepridržavanje zakona, podnio službenu prijavu Državnom inspektoratu RH (elektronički i poštanski). Očekujemo od Državnog inspektorata promptno reagiranje po navedenoj prijavi, a svoje članstvo ćemo redovito izvještavati o tijeku ovog postupka.

 

Poziv široj pčelarskoj i potrošačkoj javnosti

 

Pozivamo širu pčelarsku i potrošačku javnost na usvajanje ovakvog primjera djelovanja te sličnog postupanja i podnošenja prijave, ukoliko na policama drugih trgovina nađu medove s nepropisno označenim navođenjem zemlje podrijetla meda. Napominjemo, u RH je na snazi samo potpuno i jasno navođenje zemlje, odnosno zemalja podrijetla meda! S time u vezi, još jednom naglašavamo kako u Republici Hrvatskoj nije zakonito označavanje zemlje podrijetla meda na jedan od slijedećih načina (i njihove derivacije):

  1. Mješavina medova iz zemalja EU;
  2. Mješavina medova iz zemalja EU i zemalja izvan EU;
  3. Mješavina medova iz zemalja izvan EU

 

U nastavku dostavljamo cjeloviti tekst prijave s pripadajućim dokazima poslanim na adresu Državnog inspektorata RH:

Omišalj,  22.08.2020. godine

 

 

Republika Hrvatska, Državni inspektorat

Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

N/P: dr.sc. Andrija Mikulić, Glavni Državni inspektor

 

Predmet: Prijava nezakonitog označavanja hrane i stavljanja na tržište – MED: Subjekt u poslovanju s hranom: SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

 

 

Poštovani Glavni Državni inspektore!

 

Slobodni smo dostaviti prijavu nezakonitog označavanja i prodaje hrane koju na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom – SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb pod slijedećim nazivima:

 

Ad 1.   175971 SPAR Cvjetni med, (Blüten-Honig) 500 g, plastična ambalaža, (Lot: L6949 04/2022 09:10); Zemlja podrijetla: Mješavina meda iz EU i izvan EU;

Ad 2.   211043 BIO CVJETNI MED SPAR NATUR PUR (Osterreichischer Bio-Wald-&Blutenhonig), 500 g , staklena ambalaža, (lot: L 061119 11 2021); Zemlja podrijetla: Uzgojeno u EU.

 

 
Obrazloženje:

 

Subjekt u prijavi, navedene medove (Ad 1 i Ad 2) trži pod svojom robnom markom i prodaje u objektu INTERSPAR hipermarket Rijeka, Ul. Mario Gennari 18, 51000 Rijeka, u formatima od 500 g. Predmetne medove stavlja na hrvatsko tržište označene nezakonitim deklariranjem zemlje podrijetla. Navedeno stavljanje na tržište RH je suprotno odredbama Pravilnika o medu (NN 53/2015) i Izmjena Pravilnika o medu (NN 47/2017). Njima je jasno propisano da se prilikom stavljanja meda na tržište RH mora jasno i jednoznačno označiti zemlja (ili zemlje) podrijetla meda.

 

Stručno tijelo Primorsko-goranskog pčelarskog saveza (Povjerenstvo za komisijsko uzimanje meda sa tržišta) uočilo je kako subjekt prijave (SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb), u navedenom objektu u Rijeci, nije ispoštovao odredbe o označavanju zemlje podrijetla meda jer je utvrdilo kako se predmetni medovi navedeni u ovoj prijavi, nalaze i nude na hrvatskom tržištu na dan 21.08.2020. godine u 10:14 i 10:15 sati. To je više od godinu i sedam mjeseci od datuma punog stupanja na snagu odredbi predmetnog pravilnika (01.01.2019.).

 

Za gornje navode, u privitku dostavljamo dokaze u obliku fotografija izloženih medova sa istaknutim nezakonitim označavanjem (Privitci 1-5) te preslike R1 i maloprodajnih (MPC) računa o legalno obavljenoj kupovini u navedenom objektu (Privitci 6-7).

 

Nastavno na prijavu i priložene dokaze, upućujemo Državni inspektorat na promptno postupanje prema odredbama Pravilnika o medu i njegovih izmjena (NN 53/2015, 47/2017), Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18) te Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15, 32/19).

 

Molimo gornji naslov na pravodobnu informaciju o pokretanju postupka i mjerama koje su poduzete!

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK UPU PGŽ

Nedjeljko Mrakovčić v.r.

 

 

U privitku:

 

Privitak 1: Zapisnik komisijskog uzimanja meda sa tržišta;

Privitci 2-6: Fotografije medova sa nezakonito označenom zemljom podrijetla, subjekta u poslovanju s hranom SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb;

Privitak 7: Preslika R1 računa: SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, br. 2020/8720/353 od 21.08.2020. u 10:14. Artikl MED SPAR CVJETNI 500 g; Preslika MPC računa SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, br. 65759/8720/106 od 21.08.2020. u 10:14. Artikl MED SPAR CVJETNI 500 g;

Privitak 8: Preslika R1 računa: SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, br. 2020/8720/354 od 21.08.2020. u 10:15, Artikl MED CVJETNI N.P. BIO 500 g; Preslika MPC računa: SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, br. 65760/8720/106 od 21.08.2020. u 10:15, Artikl MED CVJETNI N.P. BIO 500 g.

 

 

Na znanje:

 

1. Hrvatski pčelarski savez, Predsjednik;

2. Ministarstvo poljoprivrede RH, Kabinet Ministrice;

3. Arhiva UPU PGŽ, ovdje;

4. Hrvatska pčelarska i potrošačka javnost.

 

Priložena dokumentacija:

 

Prijava UPU PGŽ Državnom inspektoratu, 22.08.2020. (PDF, 1.4 MB);

Zapisnik Povjerenstva za komisijsko uzimanje uzoraka sa tržišta UPU PGŽ, 21.08.2020. (PDF, 649 KB);

Fotografije uzoraka nezakonito označenih medova, 22.08.2020. (PDF,  2.170 MB);

Dokaz o legalnoj kupovini – SPAR Cvjetni med, 22.08.2020. (PDF, KB);

Dokaz o legalnoj kupovini – SPAR Cvjetni med-BIO, 22.08.2020. (PDF, KB);