U Primorsko-goranskoj županiji započinje novi ciklus pčelarskog školovanja u organizaciji Pčelarske udruge  Kastav, a u suradnji sa Udruženjem pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije i Učilištem “APIS” iz Velike Gorice.  Dana 22. veljače 2022. godine, u Vijećnici grada Kastva, održat će se upisi, s početkom u 18:00 sati.
 
Potrebna dokumentacija
Prilikom upisa potrebo je donijeti slijedeće dokumente:
  1. Preslika domovnice,
  2. Preslika rodnog lista,
  3. Preslika zadnja školske svjedodžbe/diplome
  4. 1.000,00 kn upisnine (ukupna cijena je 2.500,00 kn).
Početak nastave planira se u ožujku 2022., a ovisno o broju upisanih polaznika i COVID mjerama.
 
Općenito o nastavi i programu
Edukacijom i osposobljavanjem za zvanje „Pčelar“ polaznicima su ponuđena osnovna znanja i vještina iz područja pčelarstva. Programom su obuhvaćene slijedeće cjeline: biologija, anatomija i fiziologija pčela, medonosno, peludno i ljekovito-medonosno bilje (u Hrvatskoj), osnove ekološke proizvodnje u pčelarstvu, tehnologija pčelarenja, bolesti pčela, veterinarsko-medicinski pripravci i liječenje, osnove ekonomike i marketinga u pčelarstvu.
 
Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Polaznicima koji uspješno završe osposobljavanje, odnosno polože završni ispit te s uspjehom obave praktični dio nastave, dodjeljuje se Uvjerenje o osposobljenosti. Stečeno zvanje može se upisati u radnu knjižicu odnosno u odgovarajući registar koji vodi nadležno Ministarstvo.
 
 
Za više informacija:
  1. Dalibor Reš 091/125-7651
  2. Dario Frangen 098/383-306.