Na zaprimljenu dopis “drugarske kritike” Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije od 03. kolovoza 2018. godine,, UPU PGŽ je dostavila argumente i činjenice kojima se iznose opisuju poznate okolnosti i u potpunosti mijenja atribucija odgovornosti prema UPU PGŽ. Zahvaljujemo se Centru na konstruktivnom pristupu i dijalogu, kako bi se iznašla najkvalitetnija rješenja za ostvarivanje zajedničkih programskih ciljeva i pravaca u razvoju primorsko-goranskog pčelarstva.

Cjelovitio očitovanje Predsjednika UPU PGŽ, gospodina Nedjeljka Mrakovčića objavljujemo u nastavku:

 

Omišalj, 03. rujan 2018. godine

 

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

Stara Sušica, Karolinska cesta 87

51314 Ravna Gora

N/P g. Dalibor Šoštarić, Ravnatelj

 

 

Predmet:         Očitovanje Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) na dopis „Drugarska kritika“ od 03. kolovoza 2018. godine – Dostavlja se

 

Poštovani gospodine Ravnatelju!

 

Zahvaljujemo Vam se na Vašem dopisu od 03. kolovoza 2018. godine u kojem se kritički osvrćete na članak novinara Marinka Krmpotića, pod naslovom „Pčelara svake godine sve više“, objavljenog u magazinu Primorsko-goranske županije „Zeleno i plavo“, broj 47, od srpnja 2018. godine.

 

Moramo zaista potvrditi kako ste potpuno u pravu kada primjećujete da je suradnja Centra i UPU PGŽ bila korektna i višestruko korisna za razvoj pčelarstva na području naše županije. Posebno nam je drago da ste izrazili volju da se takva suradnja nastavi i u budućnosti. Tome u prilog govori i tradicionalni pčelarski pozdrav kojim zaključujete svoj dopis – MEDNO, a što je pokazatelj da je pčelarstvo zaista dobilo odgovarajuću poziciju koju zaslužuje u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

 

Vrlo smo ponosni i na činjenicu kako je Vaša ustanova, kao i Primorsko-goranska županija, uz mnogobrojne svoje jedinice lokalne samouprave, aktivno participirala u pružanju potpore organizacijama „Smotre pčelarstva PGŽ – Medenjaka z’Opatije“, „Zlatnog ulišta – natjecanja ocjenjivanja kvalitete meda PGŽ i Hrvatske“, programu zaštite izvornosti „Goranskog meduna“, organizaciji Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda te analitičkim postupcima utvrđivanja kakvoće meda od strane Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ (kao sastavnog elementa „Zlatnog ulišta“).

 

U potpunosti je ispravna i Vaša teza kako su predmetne manifestacije i aktivnosti bile sufinancirane putem Centra od strane PGŽ te Grada Opatije za Medenjak z’Opatije, kao što je ispravna i Vaša teza kako, bez obzira na našu stručnost, spomenute manifestacije i aktivnosti ne bi bile realizirane (ili ne u takvoj mjeri) bez osiguranih sredstava za iste.

 

Mogli bismo se složiti i s tvrdnjom kako u članku nije trebalo doći do nespominjanja izvora (su)financiranja predmetnih aktivnosti i manifestacija. Ali uprkos tome što i sami kažete da ste svjesni kako mi nismo mogli utjecati na novinarsku i uredničku politiku, mi smo ostali zatečeni činjenicom da je kritika na kraju ipak „sjela“ upravo na našu adresu.

 

S time u vezi, u obvezi smo izložiti Vam nekoliko nepobitnih činjenica, činjenica kojima jasno naglašavamo poziciju UPU PGŽ i u potpunosti otklanjamo bilo kakvu odgovornost s naše strane:

 

  1. Jasno je razvidno kako je UPU PGŽ, od svih aktivnosti koje navodite, bila nositelj samo jedne od njih – „Medenjaka z’Opatije“. Ostale manifestacije i aktivnosti koje spominjete, imale su za nositelje druge pravne osobe (ne UPU PGŽ). S druge strane, Vi ste vrlo dobro upoznati sa činjenicom kako je u potpunosti dokazivo da su baš svi nositelji svih spomenutih manifestacija i aktivnosti, vrlo jasno i „na sva zvona“ isticali zasluge, kako Centra tako i svih ostalih pokrovitelja i partnerskih institucija, prije, tijekom i nakon zaključenja njihovih provedbi.
  2. UPU PGŽ nije autor predmetnog članka već je njegov potpisnik gospodin Krmpotić. Stoga smatramo da se prije slanja dopisa ovog karaktera, trebalo konzultirati sa autorom članka, odnosno glavnim urednikom ili pak odgovornom urednicom magazina „Zeleno i plavo“ koji je objavio „problematizirani“ članak. Sadržaj i oprema teksta koji se objavljuje u magazinu, isključivo je u njihovoj domeni. Stoga smo slobodni uputiti Vas prema njima za utvrđivanje razloga nenavođenja izvora (su)financiranja manifestacija i aktivnosti koje spominjete.
  3. UPU PGŽ je, shvaćajući važnost informacije o izvorima (su)finaciranja aktivnosti i manifestacija vezanih za primorsko-goransko pčelarstvo, u komunikaciji osnovnih materijala s gospodinom Krmpotićem, novinarom i autorom članka, vrlo jasno istaknula ulogu Vašeg Centra, Primorsko-goranske županije i njezinih jedinica lokalne samouprave, a koji su, svatko na svoj način i u mjeri koliko je to bilo moguće, pružili financijsku potporu spomenutim aktivnostima i manifestacijama. To je potpuno dokazivo i o tome posjedujemo dokumentacijski slijed i arhivu. Naravno, isto je potpuno provjerljivo i kod samog autora teksta, koji Vam to sve može i potvrditi. Zašto je baš segment teksta, koji ističe ulogu Centra, Županije i njezinih jedinica lokalne samouprave, izostavljen iz članka, mi na to pitanje zaista nemamo odgovor. Možemo samo pretpostaviti kako je logički zaključak da je to dio uredničke politike koja smatra kako je potpuno suvišno u jednom županijskom glasilu koje piše o županijskim temama, isticati činjenicu da Županija financira županijske manifestacije.

 

Naš je stav da, ukoliko Vam naše obrazloženje nije prihvatljivo, možemo zatražiti i službeni demantij od strane uredništva te ispravak predmetnog članka u slijedećem broju magazina „Zeleno i plavo“ i koji će morati sadržavati dijelove koji su, uredničkim mehanizmima, izostavljeni iz izvornog teksta.

 

Ovim putem također naglašavamo kako shvaćamo da Vaše reagiranje nije moglo nastati nego kao rezultat vanjskih čimbenika. Stoga Vas molimo da ovaj naš dopis shvatite samo kao očitovanje na drugarsku kritiku i ništa više od toga.

 

Uz izraze poštovanja upućujemo Vam tradicionalni pčelarski pozdrav – MEDNO!

 

Nedjeljko Mrakovčić

Predsjednik UPU PGŽ

 

Dostaviti:

– gospodin Dalibor Šoštarić, Ravnatelj, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ;

– gospođa Melita Raukar, Pročelnica, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ;

– Arhiva, ovdje.

 

Odgovor UPU PGŽ od 03. rujna 2018. godine na zaprimljenu “Drugarsku kritiku”:

 

.Očitovanje -Drugarska kritika -Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj