Rješenjem nadležnog Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji od 12. srpnja 2019. godine, Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije je i formalno postalo Primorsko-goranski pčelarski savez te je kao takvo upisano i u nadležni Registar pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske (Reg. br. 08002970).

 

PRAVI PRISTUP

Ovaj pristup predstavlja pokazatelj dugoročno ispravnog promišljanja krovne pčelarske organizacije Primorsko-goranske županije i smjernicama kojima se ona vodi u promišljanju razvoja primorsko-goranskog pčelarstva.

 

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranski pčelarski savez