Pomalo izlazi na vidjelo koliko je Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije bilo u pravu kada je upozoravalo na, po Hrvatski pčelarski savez, vrlo štetno (ne)djelovanje Ankice Dušević, sada već bivše v.d. Tajnice Hrvatskog pčelarskog saveza.

 

INSPEKCIJSKI NADZOR UREDA ZA REGISTAR UDRUGA

Sada je to očito i iz službenog nalaza Odjela za registre udruga i poslove inspekcijskog nadzora pri Uredu za opću upravu Grada Zagreba od 13. kolovoza 2018. godine. Isti je, nakon provedenog izvanrednog nadzora u Hrvatskom pčelarskom savezu, pronašao propuste u vođenju popisa članstva. On je utvrdio kako se on ne provodi na način propisan Statutom Saveza odnosno da isti ne sadrži obvezne podatke koji su propisani stavkom 4. članka 12. Zakona o udrugama. Moramo primijetiti kako je za “neke”, a osobito za bivšu v.d. Tajnicu, Ankicu Dušević, nepoštivanje odredbi Statuta Hrvatskog pčelarskog saveza postalo praksa koja se često primjenjivala.

 

TEATAR APSURDA BIVŠE V.D. TAJNICE

Kako nešto ozbiljno ne štima u radu v.d. Tajnice HPS-a, bilo je očito iz njezinog pokušaja ignoriranja višestrukih službenih zahtjeva za uvid u popis članova Saveza čiji početak datira još iz listopada 2017. godine, kada je Udruga pčelara „Kadulja“ otok Krk, uputila prvi zahtjev za uvid prema v.d. Tajnici.

Želimo jasno naglasiti kako su tri kratka stavka u članu 20, Statuta HPS-a, kristalno jasna po pitanju tko je i kako odgovoran za vođenje, sadržaja i prava na uvid u popis članova Saveza.

Citiramo članak 20. Statuta HPS:

Članom Saveza se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Saveza;

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja Savezu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Savezu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Množina imenice „više službenih zahtjeva“ ovdje nije slučajna. Svi upućeni zahtjevi bili su ili ignorirani ili su dobili odgovor koji bi se mogao uvrstiti među reprezentativne primjere „teatra apsurda“ koji je provodila v.d. Tajnica HPS-a. Na jednostavan upit poput „Molimo uvid u popis članova Hrvatskog pčelarskog saveza“ dobivao se odgovor „Ispod svakog člana Upravnog odbora nalazi se popis udruga koje su ga izabrale i koje zastupa u Savezu, a nalazi se na stranicama HPS-a. Kad nam informatičari urede novu stranicu bit će formirana i posebna stranica na kojima će biti popisane udruge“ (e-odgovor od 10. studenog 2017. godine).

Jasno je kao dan kako takav odgovor ni približno ne predstavlja poštivanje odredbi čl. 20 Stauta HPS-a, što je dodatno ilustrirano činjenicom da su se, već i brzim pregledom navedene liste na stranicama Saveza, jasno mogli uočiti ozbiljni propusti u ažuriranju predmetnog sadržaja.

 

IZVANREDNI NADZOR U HPS-u

Nulta tolerancija na ovakve izraze nepoštivanja od strane funkcionerke, čiji je posao biti u službi članova koji joj osiguravaju vrlo pristojnu financijsku naknadu, pitanje je zdravog razuma. Stoga što drugo preostaje nego zatražiti izvanredni nadzor nadležnog tijela nad vođenjem evidencije članova HPS-a?

Inspekciju nadležnog Ureda za državnu upravu, gospođa Dušević ipak nije mogla ignorirati, a da to ne bi bilo bez posljedica po vlastitu kožu i kao što je to smjela prema jednoj članici Saveza. Iz dostavljenog Zapisnika vidljivo je kako Ankica Dušević, kao odgovorna osoba u komunikaciji sa Uredom za opću upravu Grada Zagreba, tek 03. travnja 2018. godine, dostavila faličnu evidenciju članstva prema nadležnom Uredu za registar udruga. Očito, tek pod pritiskom inspekcijskog naloga.

Faličnu, ne samo zbog nedostajućih podataka koji su jasno utvrđeni inspekcijskim nadzorom, već i zbog toga jer se u njoj, vrlo perfidno podmeću fabricirani navodi o statusu „Biopčele“ iz Rijeke, kao i tendenciozno uobličena napomena kako je udruga Biopčela tek „pridruženi član i nema pravo odlučivanja dok su sve ostale pčelarske udruge redovni članovi saveza“.

 

NESTATUTARNA MANIPULACIJA

Nije slučajno ni to da se to događalo samo četiri dana prije održavanja Izborne skupštine HPS-a na kojoj je v.d. Tajnica HPS-a jasno pokazala svoje razloge za pokušaj uskrate prava glasa pčelarskoj udruzi Biopčela iz Rijeke.

Već je ranije opisana skupštinska manipulacija statusom udruge Biopčele, u kojoj je Ankica Dušević, uz „malu“ pomoć Predsjednika Izborne komisije, pokušala nestatutarno utjecati na mehanizme izbora tijela Saveza.

To je, uostalom, bilo na dnevnom redu Upravnog odbora HPS-a. Javno je objavljena i konačna odluka Upravnog odbora HPS-a, donesena u postupku pokrenutom na temelju žalbe UPU PGŽ, podnesene u borbi za svoja statutom i zakonom zajamčena prava.

 

ŠTO I KAKO DALJE?

Sada je na potezu novi saziv Upravnog odbora HPS-a na čelu s novim Predsjednikom, gospodinom Željkom Vrbosom. On je dobio vrlo nezahvalan zadatak „poravnati dugove“ svojih prethodnika. Iz Zapisnika o provedenom inspekcijskom nadzoru od 13. kolovoza 2018. godine, razvidno je kako je Savez dobio jasnu Naredbu Odjela za registre udruga i poslove inspekcijskog nadzora pri Uredu za opću upravu Grada Zagreba, kao nadležnog tijela, da u roku od 60 dana:

1. izradi Popis članova Saveza te ga dostavi Gradskom uredu;

2. dostavi Evidenciju o brojnom stanju članstva i uplatama članarine te sukladno ustrojenom Popisu članova dostavi i Popis članova Skupštine verificiranih na izbornoj sjednici Skupštine održane 07. travnja 2018. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Gospodinu Vrbosu dajemo punu podršku i uopće ne sumnjamo kako će u tome i uspjeti. Za to može, svakom trenutku, računati na našu pomoć!

 

TKO JE ODGOVORAN?

No kolika je profesionalna i moralna odgovornost gospođe Dušević? Zasigurno velika. To će vjerojatno, u relativno bliskoj budućnosti, biti predmetom odlučivanja za to nadležnih tijela Saveza. Ostaje nesporna činjenica kako je UPU PGŽ višestruko upozoravala HPS i njegove bivše čelnike na štetnost (ne)rada Ankice Dušević. I na realno moguće i očekivane posljedice. Nažalost, izgleda da smo bili u pravu!

 

Nalaz Odjela za registre udruga i poslove inspekcijskog nadzora pri Uredu za

opću upravu Grada Zagreba od 13. kolovoza 2018. godine (PDF, 1.4 MB)

Zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru -UDU Zagreb 13.8