Prenosimo informaciju o Otvaranju podnošenja zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje.

 

Potpora sektoru pčelarstva

Za naše članove je posebno važna informacija o otvaranju mogućnosti financijske potpore pčelarstvu. Ona se može ostvariti kroz Mjere u okviru Programa u sektoru stočarstva (Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva). Iz mjere se može iščitati kako se radi o 3,00 EUR po pčelinoj zajednici. Najljepše zahvaljujemo Hrvatskom pčelarskom savezu (HPS) na dostavi informacije!

Detaljne informacije o nadostupne su na slijedećoj poveznici: Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje