Obzirom da je Časni sud Hrvatskog pčelarskog saveza, u postupku br. HPS-ČS-04 povodom prijave gospodina Mirka Almašija, Tajnika UPU PGŽ, protiv gospode Ivice Fajdetića, Rešida Selimovića, Josipa Juričića i Dinka Kolića, donio pravorijek, ovdje ga javno objavljujemo. Napominjemo kako je u dispozitivu Odluke, bilo jasno navedeno kako se osim strankama u postupku, ova Odluka mora dostaviti  Upravnom odboru i Nadzornom odboru HPS-a. Nije poznato zašto to nikada nije bilo provedeno niti je ikada dobiveno suvislo obrazloženje za to. Stoga, ovu Odluku Časnog suda HPS-a objavljujemo u cijelosti.

 

Ranije bavljenje Časnog suda HPS-a ovom četvorkom

Napominjemo kako ovo nije prvi puta da se Časni sud bavi ovom četvorkom. Ranije je već javno obznanjeno kako je prošla njihova prijava protiv Predsjednika UPU PGŽ, gospodina Nedjeljka Mrakovčića. Tada je Časni sud HPS-a, u potpunosti odbacio sve elemente njihove prijave.

Časni sud HPS-a o Nedjeljku Mrakovčiću

 
Odluka o uklanjanju netočnih, neispravnih ili pogrešno navedenih podatke o gospodinu Mirku Almašiju

U predmetnom slučaju, Časni sud se osim prijavom gospodina Mirka Almašija za iznošenje neistinitih i netočnih informacija o njemu, od strane imenovane četvorke, bavio i njihovim, kako je sam Časni sud naveo, nedoličnim nastupom prema Časnom sudu HPS-a. Nastavno na navedeno, a nakon utvrđivanja činjeničnog stanja i uzimanja izjava od strane svih imenovanih, Časni sud je naložio je imenovanoj četvorki da uklone ili isprave sve netočne, neispravne ili pogrešno navedene podatke o gospodinu Mirku Almašiju, a koje su oni objavili na svojim WEB, Facebook ili drugim stranicama svojih udruga.

 

Opomena Časnog suda Fajdetiću, Selimoviću, Juričiću i Koliću

Nadalje, kako se u Odluci navodi, “zbog nepostupanja po pismenom zahtjevu Časnog suda za očitovanjem svakog od prijavljenih te zbog njihovog podcjenjivanja, omalovažavanja i ismijavanja Časnog suda tijekom provođenja postupka i prikupljanja podataka i saznanja” vezano za predmet HPS-ČS-004, Fajdetiću, Selimoviću, Juričiću i Koliću je izrečena opomena zbog nepoštivanja Časnog suda HPS-a. Na predmetnu opomenu g. Ivica Fajdetić je reagirao na sljedeći način: Ragiranje-Fajdetic_casni-sud-HPS

 

Cjelovita Odluka i obrazloženje Časnog suda HPS-a u predmetu HPS-ČS-04, dostavlja se u nastavku: HPS-ČS-04 ODLUKA-18-02-2021-od HPS ČS

 

HPS-CS-04-ODLUKA-18-02-2021-od-HPS-CS